Ngày 21/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ.

Cụ thể, Trung ương Đảng xem xét để ông Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV TP Hà Nội thôi giữ các chức vụ lãnh đạo, nghỉ công tác.

Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá, ông Đinh Tiến Dũng là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Ông Đinh Tiến Dũng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tín nhiệm phân công giữ một số chức vụ lãnh đạo quan trọng ở Trung ương và địa phương.

Trong quá trình công tác, ông Đinh Tiến Dũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có những đóng góp vào thành tích chung trong các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian làm Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ
2016 - 2021, ông đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để Ban Cán sự Đảng, Bộ Tài chính và một số tổ chức, cá nhân có nhiều vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan quản lý Nhà nước.

Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, ông Đinh Tiến Dũng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.

Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Đinh Tiến Dũng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Trước đó, ngày 19/6, Bộ Chính trị đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV TP Hà Nội.

Ông Đinh Tiến Dũng sinh năm 1961, quê tỉnh Ninh Bình, trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kinh tế.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa (XI, XII, XIII); Đại biểu Quốc hội 2 khóa (XIV, XV).

Trưởng thành từ cán bộ Phòng Tài vụ của Tổng Công ty Sông Đà, trong quá trình công tác, ông Đinh Tiến Dũng kinh qua nhiều chức vụ như Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

Từ năm 2011 đến tháng 5/2013, ông làm Tổng Kiểm toán Nhà nước. Sau đó, ông làm Bộ trưởng Bộ Tài chính và giữ cương vị này từ tháng 6/2013 đến tháng 4/2021.

Từ tháng 4/2021 đến ngày 19/6/2024, ông Đinh Tiến Dũng giữ cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tại cuộc họp, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hương Giang