Theo đó, xem xét, thi hành kỷ luật đối với các Đảng ủy: Sở Y tế, Sở Tài chính TP, Bệnh viện Đà Nẵng, Đảng ủy bộ phận CDC, Chi bộ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và các đồng chí: Trần Thanh Thủy, Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế TP; Trần Thủ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Lê Đức Nhân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng và Lê Thành Phúc, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, tinh thần dấn thân vì công việc, vì sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân, vì nhiệm vụ chính trị của TP của các tập thể, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Sở Y tế, Sở Tài chính, CDC, Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; đã góp phần cùng TP kiểm soát, đẩy lùi được dịch bệnh, phục hồi, ổn định phát triển kinh tế - xã hội. 

Căn cứ Thông báo kết luận số 367-TB/UBKTTW, ngày 26/10/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về vi phạm, khuyết điểm của các tập thể, cá nhân liên quan đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, hoàn cảnh cụ thể, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng và Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương phân loại xử lý tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các Đảng ủy: Sở Y tế TP nhiệm kỳ 2020-2025, Sở Tài chính TP nhiệm kỳ 2020-2025, Bệnh viện Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2022 và các đồng chí: Trần Thanh Thủy, Trần Thủ, Lê Đức Nhân, Lê Thành Phúc.

Kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng ủy bộ phận CDC Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại CDC Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố các đối tượng gồm: Ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc CDC Đà Nẵng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trưởng khoa Xét nghiệm CDC và Lê Thị Kim Chi, nhân viên Khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng vè hành vi “tham ô tài sản”.

Về trách nhiệm đối với Đảng đoàn và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP, Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt của Đảng Đoàn và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác phòng, chống dịch, góp phần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, Đảng Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ 2019-2024 và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã thiếu trách nhiệm dẫn đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt có vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện thủ tục đấu thầu mua sắm gạo và quản lý các nguồn hỗ trợ.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, hoàn cảnh cụ thể, nguyên nhân vi phạm, khuyết điểm và kết quả khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm của Đảng Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Ban Thường vụ Thành ủy xét thấy chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật; yêu cầu Đảng Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ 2019-2024 và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc.

Ngọc Phó