Ngày 13/2, tiếp tục phiên họp thứ 20, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình Phục hồi phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 43 của Quốc hội (Chương trình) đợt thứ 2.

Tại kỳ họp bất thường vào tháng 1/2022, Quốc hội ban hành Nghị quyết 43 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi kinh tế gần 347.000 tỷ đồng. Theo đó, số dự án thuộc chương trình phục hồi được sử dụng vốn đầu tư phát triển, tăng chi từ nguồn ngân sách tối đa 176.000 tỷ đồng trong 2 năm (năm 2022 và 2023).

Trình bày báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dung cho hay, số vốn còn lại hiện chưa phân bổ, giao cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương là 28.862 tỷ đồng.

Trong đó, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 129 dự án thuộc chương trình với số vốn dự kiến là hơn 14.710 tỷ đồng đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn. 

Thay mặt cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Phú Cường nêu rõ, sau khi phân bổ hơn 14.710 tỷ đồng cho 129 dự án, thì số vốn còn lại là hơn 14.151 tỷ đồng.

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh mục theo quy định của Nghị quyết 43, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước ngày 31/3.

Nêu ý kiến sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh bày tỏ băn khoăn khi số vốn còn lại khá nhiều, khó có thể giải ngân hết trong năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý cần rà soát lại các nhiệm vụ, dự án cho đúng tiêu chí đã được Quốc hội quyết định.

Giải trình, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thừa nhận việc triển khai phân bổ vốn của chương trình “rất chậm”.

Một trong số nguyên nhân chính là đề xuất của các bộ, ngành địa phương không sát thực tiễn. “Tức là lúc đầu đề xuất như thế nhưng về là thay đổi, cứ phải làm đi làm lại, nhất là dự án y tế. Có những dự án của y tế sau này thay đổi gần như toàn bộ. Còn rất nhiều dự án y tế chưa giao mà không thể giao được do không đủ điều kiện”, ông Dũng cho hay.

Bộ trưởng cho biết, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phải nhắc nhở suốt ngày nhưng việc hoàn thiện các thủ tục để phân bổ vốn cho dự án vẫn chậm.

Chính phủ có 17 nghị quyết, công điện; Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 23 văn bản nhắc nhở nhưng vẫn không triển khai được.

“Trong đó có cả sự e ngại trong việc thực hiện ở các bộ, ngành, địa phương”, ông Dũng cho hay và cũng khẳng định, Chính phủ sẽ thực hiện rất cẩn trọng, đảm bảo đúng các nguyên tắc, tiêu chí, trình tự của Nghị quyết 43 và Luật Đầu tư công.

Đối với số vốn còn lại hơn 14.000 tỷ đồng chưa phân bổ, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cho hay, Chính phủ sẽ đốc thúc các bộ, ngành, địa phương sớm hoàn thiện để từ nay tới hết 31/3 sẽ giao hết số vốn này theo Nghị quyết 43 của Quốc hội.

“Nếu bộ, ngành, địa phương nào chậm thì theo Nghị quyết 43 sẽ dừng không thực hiện. Chính phủ sẽ đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc, tiêu chí theo Nghị quyết 43", ông nói thêm.

Kết luận lại nội dung ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nói, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ về phân bổ số vốn dự kiến cho 129 nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư.

“Chính phủ chịu trách nhiệm chỉ đạo giải ngân vốn của chương trình trong năm 2023 theo đúng quy định của Nghị quyết 43”, ông Hải nêu.

Với các số vốn còn lại hơn 14.151 tỷ đồng chưa hoàn tất thủ tục đầu tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương rà soát theo đúng nguyên, tắc tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 43, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi phân bổ.

Hương Giang