Tại hội nghị, cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối đưa ra nhiều ý kiến phản ánh về các nhóm vấn đề, sự kiện được dư luận trong các cơ quan Trung ương quan tâm như: Công tác lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và các cơ quan Trung ương; dư luận cán bộ, đảng viên liên quan đến việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; dư luận các dự án luật, dự thảo nghị quyết được Quốc hội xem xét tại đợt 2 của Kỳ họp thứ 7; dư luận các hoạt động Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024); công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tình hình liên quan đến xử lý cán bộ vi phạm...

Định hướng công tác dư luận xã hội tháng 7 tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Phạm Thị Vui đề nghị tập trung vào các nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các hoạt động đối ngoại nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; công tác điều hành của Chính phủ.

Việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; trong đó nắm dư luận về việc quán triệt, tổ chức triển khai Quy định số 144, ngày 9/5 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới tới cán bộ, công chức, đảng viên và gương mẫu thực hiện.

Việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 35, ngày 14/6 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; dư luận về kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, nhất là các nghị quyết được thông qua có tác động lớn tới xã hội.

Ngoài việc hiểu về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước thì trong tháng 7 này có các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Phạm Thị Vui đề nghị cần nắm dư luận về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động chăm lo, an sinh xã hội, tri ân thương binh, bệnh binh, người có công, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ của các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương.

Bên cạnh dư luận về công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo; công tác dân tộc, tôn giáo; cũng cần tìm hiểu về các kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hiện, việc xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực thu hút cũng đang nhận được sự quan tâm, phản ánh từ dư luận xã hội, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Phạm Thị Vui nhấn mạnh.

T.T