Ông Mai Lương Khôi từng đảm nhiệm chức vụ: Lãnh đạo Phòng Công chứng số 1 TPHCM, lãnh đạo Phòng Thi hành án dân sự TPHCM, Giám đốc Trung tâm Đấu giá TPHCM, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM, Phó Tổng cục trưởng, quyền Tổng cục trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.