Đà Nẵng:

Báo chí luôn đồng hành cùng sự phát triển TP

Cập nhật: 17/01/2020 13:50

(Thanh tra) - Ngày 17/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo TP tổ chức tổng kết công tác báo chí năm 2019 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Báo chí luôn đồng hành cùng sự phát triển TP
Các đồng chí chủ trì hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2019 của TP Đà Nẵng

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, trên địa bàn TP hiện có 117 cơ quan báo, đài và 5 cơ quan báo chí (CQBC) địa phương hoạt động. Tổng số người làm báo thuộc các CQBC có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú năm 2019 gần 560 người, tăng 8% so với năm trước. Trong đó, số người được cấp Thẻ Nhà báo 245 người, chiếm tỷ lệ 45%. Tổng số người làm báo thuộc các CQBC địa phương là 272 người, trong đó 182 người được cấp Thẻ Nhà báo là 135 người, chiếm tỷ lệ hơn 74%.

Trong năm 2019, có khoảng 120 ngàn tin, bài viết về Đà Nẵng, tăng 13% so với năm 2018; nội dung tập trung phản ánh hầu hết các mặt hoạt động trên lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đời sống người dân...

Các CQBC đã tuyên truyền, thông tin đậm nét các nội dung đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ TP vào cuộc sống. Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, dành nhiều dung lượng, thời lượng chuyển tải, phản ánh rõ nét, hiệu quả sự vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực của cả hệ thống chính trị và người dân TP; bám sát tình hình thực tế, tìm giải pháp tháo gỡ kịp thời các tồn tại, nâng cao hiệu quả xử lý công việc; đạt được những kết quả tích cực trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Quang cảnh hội nghị

Năm qua, trên địa bàn Đà Nẵng có một số vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, nhất là về dự án, đất đai. Các CQBC đã vào cuộc cung cấp thông tin đa chiều, khách quan về các sự vụ; phản ánh nhanh, kịp thời các hoạt động của lãnh đạo TP trong việc xử lý các vấn đề nổi cộm trên; đồng thời phản bác lại thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến hình ảnh và sự phát triển của TP.’

Công tác phản hồi các vấn đề báo chí nêu vừa tăng về số lượng, vừa đảm bảo về thời gian và đối tượng phản hồi. Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu, củng cố, kiện toàn Tổ Công tác thông tin báo chí. Thông qua điểm báo hằng ngày, Tổ công tác đã chọn lọc thông tin và gửi yêu cầu các cơ quan, đợn vị xử lý và phản hồi 367 vấn đề báo nêu. Đến nay đã phản hồi được 252 vấn đề, đạt 69% số vấn đề cần phản hồi.

Công tác quản lý Nhà nước về báo chí đã được chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu; chủ động rà soát, tham mưu ban hành các văn bản về quản lý báo chí trên địa bàn; góp phần tháo gỡ khó khăn trong hoạt động báo chí; đáp ứng được yêu cầu mới phát sinh trong công tác quản lý Nhà nước về báo chí.

Nhìn chung, các CQBC đã phát huy vai trò, vị trí của mình; đồng hành và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TP Đà Nẵng.

N. Phó

 

 

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica