Cả nước có 60.708 lần vi phạm quá tốc độ

Cập nhật: 27/01/2017 09:41

(Thanh tra) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) cho biết, kết quả phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (GSHT) tháng 12/2016, cả nước có tổng số 60.708 lần vi phạm quá tốc độ, tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,048 lần/1.000km.

Cả nước có 60.708 lần vi phạm quá tốc độ
Các phương tiện vi phạm tốc độ hoàn toàn có thể bị trích xuất từ dữ liệu giám sát hành trình và xử phạt nguội. Ảnh: T.A

So với cùng kỳ, kết quả này giảm 0,326 lần/1.000km. Luỹ kế đến hết tháng 12/2016 trên cả nước có tổng số 1.661.532 lần vi phạm quá tốc độ, tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,101 lần/1.000km, giảm 4,896 lần/1.000km so với cùng kỳ năm 2015.

Trong tháng 12/2016, các Sở GTVT đã xử lý 1.871 xe (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 01 tháng là 1.607 xe; từ chối cấp phù hiệu là 264 xe).

Còn tính trong 12 tháng năm 2016, các Sở GTVT đã xử lý vi phạm đối với 11.362 phương tiện (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 01 tháng là 9.799 xe; từ chối cấp phù hiệu là 1.553xe). Thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải 10 đơn vị.

Tổng cục ĐBVN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở GTVT tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ GTVT.

Tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở đối với các phương tiện không truyền dữ liệu. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải phải có biện pháp và liên hệ ngay với đơn vị cung cấp thiết bị để khắc phục và truyền dữ liệu đầy đủ, kịp thời về Tổng cục ĐBVN theo quy định.

Đồng thời các sở phải tiếp tục thực hiện kiểm tra chuyên đề về truyền dữ liệu và thời gian lái xe liên tục; xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành. Đối với các trường hợp vi phạm thời gian lái xe liên tục, vi phạm không truyền dữ liệu, đề nghị các Sở GTVT kiểm tra, đối chiếu với kết quả tổng hợp trên phần mềm của đơn vị cung cấp dịch vụ GSHT để so sánh trước khi quyết định xử lý.

Từ tháng 1/2017, Tổng cục ĐBVN sẽ công bố danh sách các địa phương có nhiều phương tiện không truyền dữ liệu về Tổng cục ĐBVN.

T.A

 

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica