Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm, Lâm Đồng:

Xác định chịu thuế thu nhập doanh nghiệp chưa đúng quy định

Cập nhật: 14/09/2018 12:20

(Thanh tra)- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN); gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ về chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, việc quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng và chăm sóc rừng trồng, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra nhiều tồn tại tại kết luận thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm (Cty).

Xác định chịu thuế thu nhập doanh nghiệp chưa đúng quy định
Ảnh minh họa

Cty chưa xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; không giao bộ phận hay cá nhân nào tổ chức thực hiện và không có kế hoạch tuyên truyền pháp luật cụ thể.

Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm 2017, Cty ghi nhận chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với một số khoản chi chưa đảm bảo đúng quy định với số tiền 284,4 triệu đồng, cụ thể:

Thanh toán tiền tàu xe đi nghỉ phép cho 3 cá nhân thuộc địa bàn có phụ cấp khu vực dưới 0,5 nhưng không có đơn và được chính quyền địa phương nơi thân nhân cư trú hoặc cơ sở y tế xác nhận về người thân ốm đau theo quy định tại tiết b, điểm 2.2, Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 141/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định về chế độ thanh toán tiền phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Chi hỗ trợ cho Công an huyện Bảo Lâm trong công tác phối hợp điều tra, xử lý vi phạm về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng với số tiền 36 triệu đồng sai quy định.

Xác định quỹ lương không đúng quy định với số tiền trên 242,9 triệu đồng nêu tại Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH TV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tương ứng với số thuế TNDN phải nộp bổ sung là 57,2 triệu đồng.

Mặt khác, trong 2 năm 2016-2017, diện tích thiết kế, ký hợp đồng giao khoán quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) không đạt kế hoạch được UBND tỉnh giao là 2.437,97ha. Năm 2016, không thực hiện thiết kế mới, ký hợp đồng giao khoán theo kế hoạch giao 2.097,81ha; năm 2017, chưa giao khoán 340,16ha/345,36ha trên diện tích đã có thiết kế mới.

Cùng thời gian đó, trên lâm phần do Cty quản lý còn có tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép làm thiệt hại 3,15ha rừng và 218,96m3; ngoài ra, còn có diện tích 2,67ha rừng bị phá Cty chưa lập hồ sơ chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, quy định của Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Nguyên nhân được Thanh tra tỉnh chỉ ra là do Công tác tuần tra, kiểm tra rừng chưa được thường xuyên; một số CNV trong Cty nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan đến việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác QLBVR còn hạn chế. dẫn đến một số vụ việc chưa tham mưu cho lãnh đạo Cty chuyển cho các cơ quan chức năng xử lý kịp thời theo quy định.

Thanh tra tỉnh đề nghị Cty xây dựng kế hoạch và tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài chính, kê khai nộp thuế theo quy định.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về QLBVR; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận khoán QLBVR và nhân dân trong khu vực về tác dụng của việc bảo vệ rừng; tăng cường phối hợp, tuần tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép trong diện tích đất rừng Cty được giao quản lý.

Đối với diện tích đất dự kiến điều chỉnh giảm 1.990,73ha (dự kiến giao cho địa phương quản lý 263,5ha và thanh lý diện tích rừng trồng liên doanh, liên kết với Cty cổ phần Tập đoàn Giấy Tân Mai là 1.727,23ha) nhưng chưa thực hiện, Cty phải có trách nhiệm quản lý bảo vệ; đồng thời phối hợp với UBND huyện Bảo Lâm rà soát, thống nhất diện tích đất lấn chiếm, đất canh tác nông nghiệp lâu năm để bàn giao về địa phương quản lý, sử dụng.

Thái Hải

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica