Tổng Thanh tra: Cần công khai “nơi làm tốt, nơi làm không tốt” tiếp dân

Cập nhật: 31/10/2018 15:57

(Thanh tra) - “Để nhân dân giám sát, tôi nghĩ rằng, kết quả thanh tra, đánh giá việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) cần phải công khai nơi làm tốt, nơi làm không tốt để dư luận đánh giá đầy đủ.” Tổng Thanh tra Lê Minh Khái trả lời chất vấn.

Tổng Thanh tra: Cần công khai “nơi làm tốt, nơi làm không tốt” tiếp dân
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. Ảnh: TN

Tại phiên chất vấn ngày 31/10, đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) Quách Thế Tản (đoàn tỉnh Hòa Bình) chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái.

“Trong báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nêu, việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND các cấp hầu hết đều chưa đạt được yêu cầu theo quy định của Luật Tiếp công dân, đối thoại với công dân cũng còn hình thức, kết quả giải quyết vụ việc chưa cao và còn nhiều vụ việc khiếu kiện đông người vượt cấp”, ông Quách Thế Tản nêu.

Theo ĐBQH đoàn tỉnh Hòa Bình, trong báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng thấy có nhận định tương tự.

“Để góp phần khắc phục hạn chế nêu trên, đề nghị Tổng Thanh tra cho biết trong thời gian tới Thanh tra Chính phủ có những giải pháp gì?”, ĐB Quách Thế Tản hỏi.

Ông Quách Thế Tản (đoàn tỉnh Hòa Bình)

Trả lời, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, ĐB đã nêu vấn đề rất đúng về vấn đề là tiếp dân, giải quyết KN,TC mà trong báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đánh giá.

“Thời gian qua, bên cạnh những địa phương, bộ, ngành thực hiện tốt công tác này thì còn một số tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu không thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân, cũng như giải quyết KN,TC. Nhất là, những vấn đề về thời gian tiếp công dân, số lượng tiếp công dân trong 1 năm, việc tiếp nhận, xử lý đơn thư”, Tổng Thanh tra nói.

Tổng Thanh tra nhấn mạnh, “những vấn đề này cần sớm phải khắc phục để nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết KN,TC. Đây là vấn đề rất quan tâm”.

Nói về giải pháp, theo Tổng Thanh tra, thời gian tới cần thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, nhất là quy định về trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan. Như quy định tại Điều 4, khoản 2, 3 về thời gian tiếp công dân.

Chủ tịch UBND xã hàng tuần tiếp dân 1 lần, Chủ tịch UBND huyện 2 tuần tiếp công dân 1 lần, Chủ tịch UBND tỉnh thì hàng tháng tiếp dân 1 lần.

Cùng với đó, phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC để phát hiện những hạn chế, chấn chỉnh những thiếu sót và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo quy định của luật.

“Để nhân dân giám sát, tôi nghĩ rằng, kết quả thanh tra, đánh giá việc tiếp dân, giải quyết KN, TC cần phải công khai nơi làm tốt, nơi làm không tốt để dư luận đánh giá đầy đủ, để nơi làm tốt phấn đấu, nơi làm chưa tốt thì khắc phục”, Tổng Thanh tra nhấn mạnh.

Tư lệnh ngành Thanh tra đưa ra giải pháp nữa là, tiếp công dân phải gắn với giải quyết KN,TC. Theo ông, nếu chỉ tiếp dân thôi mà không giải quyết được thì cũng không đạt yêu cầu.

“Như tôi đã nói ngày hôm qua thì giải pháp đột phá thì phải nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết KN,TC ở cơ sở, đặc biệt là trong lĩnh vực chấp hành pháp luật về đất đai”, ông Lê Minh Khái nêu.

Hương Giang

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica