Tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Cập nhật: 29/12/2016 15:11

(Thanh tra) - Đánh giá tình hình tham nhũng, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2016, Ban Pháp chế (Tổng Công ty Hàng không Việt Nam) cho rằng, Tổng Công ty đã triển khai tích cực có kết quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; thực hiện công khai minh bạch hoạt động cơ quan, đơn vị và thực hiện kê khai tài sản theo quy định.

Tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
Lĩnh vực hàng không là lĩnh vực rộng cần được triển khai giải pháp PCTN thường xuyên. Ảnh: O.H

Cùng với đó, mặt làm được khác là công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật PCTN được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai các nội dung về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) và PCTN gắn với việc thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng Công ty.

Tuy nhiên, nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục về KN,TC, PCTN chưa sâu sắc. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở một số nơi còn mang tính hình thức, chưa thực sự phát huy hiệu quả sức mạnh của người lao động.

Tổng Công ty Hàng không dự báo, trong thời gian tới do hoạt động trên địa bàn rộng, cả trong nước và quốc tế, lĩnh vực công tác của cơ quan, đơn vị và các cán bộ quản lý và người lao động liên quan đến nhiều lĩnh vực như: Mua sắm hàng hóa dịch vụ và công tác tổ chức cán bộ... Do vậy, Tổng Công ty luôn quan tâm và chỉ đạo, đặc biệt coi trọng công tác phòng ngừa ở những khâu, những vị trí có thể xảy ra tham nhũng.

Trong thời gian năm 2017 và tiếp theo, Tổng Công ty Hàng không sẽ tập trung tăng cường tuyên truyền phổ biến về yêu cầu cấp bách của công tác PCTN và giải quyết KN,TC; tiếp tục rà soát, bổ sung chương trình về kế hoạch PCTN cho sát với từng đơn vị; tăng cường sự chỉ đạo của người đứng đầu và tăng cường hoạt động kiểm tra và giải quyết đơn thư KN,TC chú trọng đến công tác tự kiểm tra nhằm quản lý, ngăn ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng có biện pháp chấn chỉnh...

Hữu Oanh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica