Lào Cai:

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được hàng trăm tỷ đồng

Cập nhật: 02/11/2018 06:35

(Thanh tra)- Theo báo cáo thống kê công tác thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) 9 tháng năm 2018, tỉnh Lào Cai đã tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng trên mọi lĩnh vực.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được hàng trăm tỷ đồng
Công tác thẩm định dự toán, tiết kiệm được 68.305 triệu đồng. Ảnh: Trần Quý

Đối với lĩnh vực lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, tính đến ngày 20/9/2018, công tác giao dự toán, tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương. Công tác này được triển khai ngay từ đầu năm khi giao dự toán cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính với số tiền 48.542 triệu đồng (khối huyện tiết kiệm được 35.917 triệu đồng; khối đơn vị dự toán cấp tỉnh tiết kiệm được 12.625 triệu đồng).

Công tác thẩm định dự toán tiết kiệm được 68.305 triệu đồng. 

Công tác thẩm định giá, đã thực hiện thẩm định 186 hồ sơ đề nghị thẩm định giá với giá trị đề nghị 452.182 triệu đồng; giá trị thực hiện thẩm định 448.594 triệu đồng; giá trị không thực hiện thẩm định 3.587 triệu đồng; giá trị sau thẩm định 416.824 triệu đồng; giá trị giảm trừ sau thẩm định 31.770 triệu đồng, giảm 7,08%.

Việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu theo phân cấp đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các hướng dẫn liên quan, tính đến ngày 20/9/2018, đã thực hiện tiết kiệm được 251.574 triệu đồng. Trong đó, tiết kiệm trong thẩm định, phê duyệt dự án, tổng dự toán 200.101 triệu đồng; tiết kiệm trong thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh 13.981 triệu đồng; tiết kiệm trong đầu tư, thi công 11.467 triệu đồng; trong thẩm tra, phê duyệt quyết toán 26.025 triệu đồng (đã thẩm tra, quyết toán 563 công trình, tổng giá trị đề nghị quyết toán 1.856.784 triệu đồng, tổng giá trị quyết toán được phê duyệt 1.830.759 triệu đồng, giá trị giảm trừ so với giá trị đề nghị quyết toán là 26.024 triệu đồng).

Lĩnh vực quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thu hồi 20,2ha đất chậm đưa vào sử dụng của Công ty Thép Việt Trung và Công ty Vận tải Hà Nội; thu hồi của Nhà máy DAP Lào Cao 5ha; thu hồi 5.165,5m2 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Bàn.

9 tháng năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện 14 vụ vi phạm trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.411,5 triệu đồng.

Đối với lĩnh vực tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực Nhà nước, 9 tháng năm 2018, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách 357 đối tượng tinh giảm biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Trong đó, đơn vị cấp tỉnh và huyện 250 người, khối Đảng, đoàn thể 16 người; khối xã 84 người và khối doanh nghiệp 7 người.

Sáp nhập 2 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh là Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng thành 1 đơn vị. Theo đó giảm 2 đầu mối các phòng chuyên môn. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, sáp nhập từ 18 đơn vị xuống còn 9 đơn vị; Sáp nhập 9 trung tâm văn hóa thể thao và 9 đài phát thanh truyền hình; giảm 14 đơn vị thuộc ngành y tế.

Đối với việc cắt giảm biên chế theo Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 21/6/2018, trong 9 tháng năm 2018, đã cắt giảm được 573 chỉ tiêu (39 công chức và 534 viên chức sự nghiệp).

Trần Quý

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica