Kon Tum:

Chuyển đổi vị trí công tác 218 cán bộ, viên chức để phòng ngừa tham nhũng

Cập nhật: 30/11/2018 12:15

(Thanh tra) - UBND tỉnh Kon Tum cho biết: Trong năm 2018, toàn tỉnh có 27/34 đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 218 cán bộ, công chức, viên chức.

Đến nay, 9 đơn vị thực hiện xong kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với 60 cán bộ, công chức, viên chức. 

Số cơ quan, đơn vị đã thực hiện nhưng chưa hoàn thành theo kế hoạch là 7 đơn vị (đã chuyển đổi vị trí công tác 36 người; chưa chuyển đổi 73 người). 

Số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện là 11 đơn vị với 49 cán bộ, công chức, viên chức (dự kiến đến 31/12/2018 các cơ quan, đơn vị hoàn thành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác).

Nhân Tâm

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica