Bắc Ninh: Kết thúc 3 cuộc thanh, kiểm tra PCTN

Cập nhật: 05/03/2011 07:47

(Thanh tra PCTN) - Trong tháng 2, toàn tỉnh đã tiếp 103 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh 59 vụ việc (trong đó có 5 đoàn đông người kiến nghị, phản ánh các vụ việc chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai).

Về lĩnh vực giải quyết đơn thư tố cáo, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp nhận 29 đơn tố cáo. Qua phân loại có 3 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền phải giải quyết (đã giải quyết xong 1 đơn). Thanh tra các cấp kết thúc 3 cuộc thanh tra, kiểm tra công tác PCTN tại 3 đơn vị: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; huyện Yên Phong kết thúc kiểm tra trách nhiệm Chủ tịch UBND các xã, thị trấn về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; huyện Gia Bình kết thúc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Thái Bảo.
 
Văn Thủy

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica