Quảng Yên, Quảng Ninh:

Nhiều xã, phường sai phạm trong quản lý vốn đầu tư xây dựng

Cập nhật: 01/12/2016 06:32

(Thanh tra)- Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý vốn đầu tư xây dựng công trình trong 3 năm (2013 - 2015) tại UBND phường Hà An, Phong Cốc, Phong Hải và xã Liên Hòa, Thanh tra thị xã Quảng Yên đã chỉ ra hàng loạt sai phạm.

Nhiều xã, phường sai phạm trong quản lý vốn đầu tư xây dựng
Công trình nhà văn hóa khu 1 phường Hà An. Ảnh: Trọng Tài

Tiến hành thanh tra 25 công trình, đoàn thanh tra khẳng định, việc thực hiện khảo sát ở một số công trình chưa kỹ lưỡng nên kết quả khảo sát không phù hợp với điều kiện thực tế; một số công trình không thể hiện nhật ký khảo sát và công tác giám sát khảo sát xây dựng.

Bên cạnh đó, việc lập dự toán hoặc tổng mức đầu tư chưa chính xác nên phải điều chỉnh dự toán như: Công trình sửa chữa nhà văn hóa phường, sửa chữa tường rào, nhà văn hóa khu 1, nhà văn hóa khu 9 của phường Hà An...

Công tác thẩm định dự toán còn sai sót về khối lượng, đơn giá; chưa đóng dấu thẩm định, chưa ký xác nhận của cơ quan thẩm định trên bản vẽ trước khi đưa ra thi công.

Trong công tác lựa chọn nhà thầu, UBND phường Hà An chưa xem xét kĩ về năng lực của nhà thầu thi công xây dựng dẫn đến công trình chậm tiến độ thi công, phải thay đổi nhà thầu.

Một số công trình ở các đơn vị sử dụng vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới lựa chọn bằng hình thức chỉ định thầu nhưng các cá nhân thực hiện không phải là người địa phương và thành viên tham gia giám sát cộng đồng chưa đúng quy định.

Việc giám sát chưa phát hiện hết những sai sót về khối lượng; chưa thể hiện việc kiểm định xuất xứ vật liệu trước khi thi công; chưa có nhật ký giám sát; chưa có hồ sơ liên quan đến công tác giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình theo quy định.

Không những thế, trong công tác nghiệm thu chưa thực hiện việc vẽ lại bản vẽ hoàn công những thay đổi trong quá trình thi công tại công trình; một số công trình đã hoàn thành nhưng chưa được nghiệm thu kịp thời, dẫn đến việc chậm thanh quyết toán khối lượng tại công trình; khối lượng nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu tổng thể chưa khớp với khối lượng thực tế thi công tại hiện trường.

Trong công tác quyết toán, vẫn còn trường hợp nhà thầu chậm lập hồ sơ quyết toán theo quy định. Tại 25 công trình được thanh tra, có 17 công trình đã được phê duyệt quyết toán, còn lại 8 công trình mới lập quyết toán A - B, chưa được phê duyệt quyết toán.

Trước những sai phạm trên, đoàn thanh tra đã kiến nghị thu hồi hơn 111 triệu đồng; xem xét loại khỏi giá trị quyết toán gần 201 triệu đồng.

Đồng thời, đoàn thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các phường, xã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan; đôn đốc việc lập hồ sơ thanh quyết toán, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng thời gian quy định.

Trọng Tài

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica