Hòa Bình:

Nhiều khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài

Cập nhật: 01/01/2017 06:17

(Thanh tra) - Qua tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, các vụ việc khiếu nại, tố cáo (KN,TC) tồn đọng, kéo dài tại Hòa Bình về cơ bản được giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc.

Nhiều khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài
Liên quan đến dự án mở rộng và nâng cấp Quốc lộ 6, có một vụ việc tồn đọng kéo dài tại Hòa Bình. Ảnh: T.A

Theo Thanh tra tỉnh Hòa Bình, cơ chế chính sách, pháp luật còn nhiều bất cập, thường xuyên thay đổi, có điểm chưa phù hợp với thực tế nên áp dụng không đồng bộ, đặc biệt là trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để giao đất cho các nhà đầu tư thực hiện dự án. 

Khi có KN,TC phát sinh, cấp ủy chính quyền địa phương chưa sát sao chỉ đạo giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở; nhiều vụ việc do lịch sử để lại đến nay không có cơ sở để xác minh, giải quyết dẫn đến tình trạng xử lý thiếu thống nhất, có nhiều ý kiến, quan điểm giải quyết khác nhau.

Tại quyết định giải quyết KN của cấp có thẩm quyền, về quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đã được xem xét, giải quyết thỏa đáng, đúng chính sách pháp luật. Song, đến nay một số công dân không nhất trí, cố tình khiếu kiện, đòi hỏi được giải quyết theo nguyện vọng cá nhân, cố tình không chấp hành quyết định, kết luận có lý, có tình và đúng pháp luật của cấp có thẩm quyền.

Một số quyết định, thông báo quyết định về KN,TC đã có hiệu lực pháp luật nhưng cơ quan, địa phương liên quan tổ chức thực hiện chưa nghiêm túc hoặc thực hiện không triệt để, thiếu kiên quyết gây nên sự thắc mắc, nghi ngờ trong nhân dân, dẫn đến tình trạng công dân tiếp tục khiếu kiện vượt cấp. Thủ trưởng các cấp, các ngành chưa chỉ đạo quyết liệt việc xem xét, xử lý người thiếu trách nhiệm trong giải quyết KN,TC.

Đáng nói, trong giải quyết các vụ việc KN,TC phức tạp kéo dài ở một số địa phương làm chưa hết trách nhiệm, giải quyết các vụ KNTC chưa thấu đáo, một số vụ việc giải quyết thiếu nội dung, chưa quan tâm đến đối thoại với người KN, còn ỷ lại, chờ đợi vào các cơ quan Nhà nước cấp trên.

Thanh tra tỉnh Hòa Bình cũng nhìn nhận: “Trách nhiệm của một số thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền giải quyết KNTC chưa cao, thực hiện chưa đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Một số ít địa phương phân công cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC thiếu am hiểu pháp luật, kinh nghiệm công tác còn ít, tinh thần, thái độ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn chưa đúng đắn. Trong khi đó, về phía người đi khiếu kiện có biểu hiện được thua, vượt quá giới hạn của pháp luật, lợi dụng quyền KN,TC để gây phức tạp thêm tình hình, KN đòi đất, đòi được bồi thường ngoài đơn giá Nhà nước quy định; chế tài xử lý đối với các tổ chức, cá nhân trong việc không thi hành các quyết định chưa được quy định rõ ràng".

Với những khó khăn, vướng mắc như trên, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đề nghị Cục I (Thanh tra Chính phủ) báo cáo Tổng Thanh tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, theo thẩm quyền có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản đối với từng vụ việc cụ thể để địa phương tổ chức thực hiện.

Đồng thời, theo Thanh tra tỉnh Hòa Bình, cần xây dựng và hoàn thiện các chế độ, chính sách về đất đai, tiếp tục bổ sung, sửa đổi các văn bản pháp quy liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để phù hợp với tình hình thực tế trong từng giai đoạn. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, người dân để góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia các quan hệ pháp luật về KN,TC.

T.A

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica