Về đơn kiến nghị của ông Lê Bảo Khánh (Lào Cai):

Đến bao giờ mới được giải quyết triệt để?

Cập nhật: 04/12/2018 06:35

(Thanh tra)- Đã 5 tháng Thanh tra Chính phủ (TTCP) có văn bản chỉ đạo UBND tỉnh Lào Cai giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu kiện của ông Lê Bảo Khánh (Lào Cai), thế nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết và UBND tỉnh Lào Cai lại tiếp tục gia hạn lần thứ tư?!

Đến bao giờ mới được giải quyết triệt để?
4.089m2 đất của ông Khánh bị thu hồi cho Dự án. Ảnh: Trần Quý

Ngày 26/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong ký ban hành Văn bản số 688/UBND-TCD về việc đôn đốc giải quyết nội dung đề nghị của ông Lê Bảo Khánh gửi các sở, ngành: Thanh tra, Giáo dục và Đào tạo, Tài Nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Xây dựng; UBND huyện Sa Pa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND huyện Sa Pa nghiêm túc tổ chức thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 342/UBND-TCD ngày 13/7/2018; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/12/2018.

Giao Thanh tra tỉnh kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện của các sở, ngành và UBND huyện Sa Pa. Kết thúc thời hạn nêu trên (20/12/2018), nếu các cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện công việc được giao, Thanh tra tỉnh có trách nhiệm kiểm tra và đề xuất xem xét trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan trong việc chậm triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Như vậy, đây là lần thứ tư UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị thực hiện kể từ khi TTCP cóVăn bản số 1042/TTCP-C.I ngày 3/7/2018 về việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân tại tỉnh Lào Cai.

Trước đó, ngày 13/7/2018, UBND tỉnh Lào Cai đã có Văn bản số 342/UBND-TCD về việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Lê Bảo Khánh liên quan đến việc thu hồi đất để triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Nội trú liên thông THCS và THPT huyện Sa Pa.

UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương giải quyết vụ việc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/7/2018. Mặc dù UBND tỉnh Lào Cai đã giao việc cho các sở, ban ngành, địa phương có thời hạn cụ thể, song các sở, ban ngành, địa phương chậm thực hiện.

Trường Nội trú liên thông THCS và THPT huyện Sa Pa. Ảnh: Trần Quý

 

Ngày 17/8/2018, UBND tỉnh tiếp tục có Văn bản số 447/UBND-TCD về việc đôn đốc giải quyết nội dung đề nghị của ông Lê Bảo Khánh. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành liên quan và UBND huyện Sa Pa thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 342/UBND-TCD ngày 13/7/2018, tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/8/2018. Thế nhưng, các Sở, ngành vẫn chưa giải quyết xong.

Ngày 21/9/2018, UBND tỉnh lại tiếp tục có Văn bản số 526/UBND-TCD về việc xem xét, đề xuất phương án giải quyết đơn của ông Lê Bảo Khánh. UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương giải quyết dứt điểm đơn của ông Lê Bảo Khánh theo chỉ đạo của TTCP; tổng hợp kết quả, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/10/2018.

Chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai là vậy, nhưng đến nay, các sở, ngành và địa phương vẫn chưa giải quyết xong vụ việc. Tuy nhiên, UBND tỉnh Lào Cai vẫn không có hình thức xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu của các đơn vị được giao nhiệm vụ giải quyết vụ việc?

Ông Lê Bảo Khánh cho biết, vụ việc khiếu kiện của ông liên quan đến việc quy hoạch, lập, thẩm định, thu hồi đất cho Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Nội trú liên thông THCS và THPT huyện Sa Pa sai với các quy định hiện hành đã kéo dài gần 10 năm nay mà vẫn chưa được UBND tỉnh Lào Cai giải quyết dứt điểm.

“Do việc giải quyết đơn thư của UBND tỉnh Lào Cai quá chậm, có biểu hiện tiêu cực, thiếu minh bạch, nên tôi đã tiếp tục có đơn gửi đến các cơ quan Trung ương để được giải quyết” - ông Khánh nói.

Như vậy, việc chậm giải quyết đơn thư của ông Lê Bảo Khánh của các sở, ngành, địa phương và UBND tỉnh Lào Cai đã khiến phát sinh đơn thư khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

Đến bao giờ UBND tỉnh Lào Cai mới giải quyết xong các kiến nghị của ông Lê Bảo Khánh theo Văn bản số 1042/TTCP-C.I ngày 03/7/2018 của TTCP? Câu hỏi này xin được chuyển đến Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong.

Trần Quý

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica