BQL dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT Đà Nẵng:

Nhiều vi phạm trong quản lý thực hiện đầu tư xây dựng

Cập nhật: 09/11/2018 15:48

(Thanh tra)- Thanh tra TP Đà Nẵng vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng(ĐTXD) từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác tại Ban Quản lý (BQL) dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Đà Nẵng.

Kiểm tra hồ sơ 7/31 hạng mục công trình do BQL dự án làm chủ đầu tư cho thấy, hồ sơ dự toán các công trình trụ sở làm việc Chi cục Thú y và trụ sở là việc của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đã áp dụng đơn giá tạm tính đối với một số hạng mục công việc không tính chi tiết chi phí vật liệu, nhân công, máy theo thiết kế, mà chỉ tạm tính theo chi phí vật liệu bình quân chung trên một đơn vị m2 thành phẩm, dẫn đến thiếu cơ sở để xác định chi phí, là chưa đúng theo quy định tại Điều 19, 20, 21 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí ĐTXD.

Mặt khác, hồ sơ năng lực các đơn vị tham gia xây dựng cơ bản vẫn còn một số sai sót.

Cụ thể, đối với tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Giám sát viên tại công trình trụ sở làm việc Chi cục Thú y, trụ sở làm việc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, giám sát trưởng tại công trình hệ thống cấp nước thôn Giáng Đông, cấp nước 7 thôn Quá Giáng I, Quá Giáng 2, Nhơn Thọ 1, Nhơn Thọ 2, Tân Hạnh, Trà Kiềm, Giáng Nam 2, thuộc xã Hòa Phước, có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng không phù hợp với loại công trình nêu trên.

Đối với đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Lê Hoàng Sơn thi công trụ sở làm việc Chi cục Thú y và trụ sở làm việc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Công ty Cổ phần Xây dựng Vũ Ngọc Long thi công hệ thống cấp nước thôn Giáng Đông, đều không có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định.

Kết luận cũng chỉ ra, công tác đấu thầu còn một số thiếu sót như: Việc đánh giá hồ sơ dự thầu không yêu cầu nhà thầu làm rõ đơn giá chi tiết đối với một số hạng mục công việc: Gia công lắp dựng cửa đi và cửa sổ; khung thép hộp bảo vệ cửa; gia công lắp dựng vách vệ sinh bằng compat chống ẩm; gia công lắp dựng lan can thép và tay vịn inox; vách kính mặt tiền; gia công lắp dựng cửa xếp tự động inox cổng chính và cổng phụ... áp dụng các đơn giá tạm tính nhưng chỉ tính theo chi phí vật liệu bình quân chung trên m2 thành phẩm, dẫn đến thiếu cơ sở để kiểm soát chi phí và chất lượng vật tư thi công công trình.

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu không yêu cầu nhà thầu làm rõ cự ly vận chuyển bê tông nhựa, vị trí đổ đất thừa, khối lượng các công việc chi tiết theo thiết kế được duyệt phân bổ cho 1 đơn vị khối lượng công tác xây dựng hoàn thành có phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đã được phê duyệt, dẫn đến thiếu cơ sở để kiểm soát chi phí, đơn giá thi công.

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu không yêu cầu nhà thầu làm rõ việc vận dụng định mức đơn giá các công việc như: Đắp bờ kè, rải vải địa kỹ thuật mái kè (dưới nước), đắp bao tải cát... dẫn đến thiếu cơ sở để kiểm soát chi phí, đơn giá thi công công trình (công trình kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Lỗ Đông - Đoạn Thượng, hạ lưu cầu Lâm Viên).

Ngoài ra, việc lập, lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình chưa đúng theo trình tự, thành phần, quy cách theo quy định tại Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Giám sát thi công xây dựng công trình chưa kiểm tra đầy đủ các điều kiện khởi công công trình xây dựng, biện pháp thi công của nhà thầu, sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng... theo quy định.

Việc lập nhật ký thi công công trình còn một số thiếu sót như: Giám sát thi công xây dựng công trình chưa thực hiện thường xuyên việc ghi các ý kiến nhận xét đối với các công việc do nhà thầu thực hiện trong nhật ký thi công; không đánh số trang; không đóng dấu giáp lai của nhà thầu thi công xây dựng mà chỉ đóng dấu giáp lai của BQL là không đúng theo quy định.

Thanh tra TP kiến nghị Giám đốc BQL dự án ĐTXD các công trình NN&PTNN Đà Nẵng tổ chức họp rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý ĐTXD, như công tác lập thiết kế, dự toán; điều kiện năng lực của các chủ thể tham gia xây dựng; công tác đấu thầu; quản lý chất lượng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bảo Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica