Nhiều vi phạm trong hoạt động đấu thầu tại các cơ sở y tế

Cập nhật: 24/05/2019 15:31

(Thanh tra)- Thanh tra Bộ Y tế vừa ban hành Kết luận thanh tra số 55/KL-TTrB về thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại Sở Y tế Hà Nam và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, trong giai đoạn từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 31/12/2018. Qua đó, đã chỉ ra nhiều bất cập, thiếu sót trong công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế tại Hà Nam.

Tại Sở Y tế Hà Nam, trong quá trình xây dựng hồ sơ mời thầu, do sơ suất về kỹ thuật, Sở đã ghi chưa chính xác về thông tin dạng bào chế của thuốc Propofol mời thầu tại số thứ tự mời thầu 16, gói thầu số 1, là dạng “dung dịch tiêm”.

Trong khi đó, thuốc dự thầu và trúng thầu là Propofol Injection BP (1% w/v) - Nirfol 1% (dược chất Propofol), số đăng ký VN-19284-15 có dạng bào chế theo giấy phép lưu hành sản phẩm là “nhũ dịch tiêm”; quyết định trúng thầu cũng phê duyệt dạng bào chế là “nhũ dịch tiêm”.

Trong xây dựng hồ sơ mời thầu, kết quả thanh tra cho thấy tại Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam đều có một điểm hạn chế chung là danh mục hàng hóa mua sắm trực tiếp có số lượng cao hơn 130% so với hợp đồng tương tự đã áp dụng. Trong đó, có 3 vật tư y tế do Sở Y tế làm chủ đầu tư (Diatro-Lyse-Diff with hardware key, bộ phân phối, Catheter chụp động mạch vành 2 bên chống xoắn); 2 thuốc (Cytan và Moxilen 500mg) và 2 vật tư y tế (dây nối bơm điện dài 150cm/Welford và phim XQ 18x24cm/Agfa) do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam làm chủ đầu tư.

Kết luận thanh tra của Bộ Y tế cũng chỉ rõ, hồ sơ mời thầu của Sở Y tế Hà Nam cũng ghi chưa đầy đủ thông tin khối lượng của đơn vị tính “gói” đối với mặt hàng Bari sulfat (mời thầu tại số thứ thự mời thầu 85, gói thầu số 5 do Sở Y tế Hà Nam làm chủ đầu tư). Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam chưa ghi đơn vị đóng gói nhỏ nhất (3 vật tư y tế mời thầu tại số thứ tự mời thầu 25, 252, 161 của gói thầu số 6).

Ngoài những tồn tại, hạn chế nêu trên, trong quá trình thanh tra, đoàn thanh tra còn phát hiện, trong quá trình tổ chức mua sắm trực tiếp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam chưa yêu cầu nhà thầu bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu (đối với 2 nhà thầu trúng thầu gói thầu số 6 là Công ty Cổ phần Công nghệ y tế BMS và Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen).

Việc đánh giá điểm kỹ thuật của một số hàng hóa dự thầu ở một số tiêu chí chưa chính xác đối với 2 mặt hàng dự thầu và trúng thầu, như thuốc Cefpas (số đăng ký VN-18361-14, nhà sản xuất M/s Samrudh Pharmaceuticals Pvt. Ltd của Ấn Độ), được đánh giá là 22 điểm ở chỉ tiêu 1. Tuy nhiên, theo tài liệu tại hồ sơ dự thầu, nhà sản xuất thuốc nêu trên chỉ đạt tiêu chuẩn PIC/s-GMP, không thuộc nước tham gia ICH hoặc Australia và tại thời điểm tổ chức lựa chọn nhà thầu chưa được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận WHO-GMP, thì phải được đánh giá 21 điểm ở chỉ tiêu 1, chứ không phải là 22 điểm...

Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hà Nam và Bệnh viện Đa khoa tỉnh nghiêm túc xem xét, rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại trong việc thực hiện quy định của pháp luật về đấu thầu thuốc, mua thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế đã được chỉ ra tại kết luận thanh tra.

Phương Anh

 

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica