Cty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương: Kê khai thiếu thuế hàng trăm triệu đồng

Cập nhật: 29/05/2019 15:58

(Thanh tra)- Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương ban hành quyết định thu hồi số tiền hơn 183,9 triệu đồng từ Công ty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương, do đơn vị này xác định thiếu thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

Cụ thể, thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm kê khai thiếu hơn 88,5 triệu đồng; thuế thu nhập cá nhân năm 2016 kê khai thiếu hơn 95,4 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh cũng đề nghị Cục Thuế tỉnh Hải Dương xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Cty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương.

Sai phạm của doanh nghiệp được phát hiện qua công tác thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Lê Phương

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica