Hội Phụ nữ Thanh tra Bộ Công an:

Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang

Cập nhật: 27/05/2016 08:23

(Thanh tra)- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ nhiệm kỳ 2011 - 2016, Hội Phụ nữ Thanh tra Bộ Công an (V24) tổ chức cho hội viên thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ CAND tích cực học tập; năng động, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phong trào “học tập và làm việc theo 6 Điều Bác Hồ dạy CAND” và các phong trào thi đua của ngành, đơn vị phát động.

Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang
Hội Phụ nữ V24 Đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy V24, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Bộ Công an, cán bộ hội viên Hội Phụ nữ V24 luôn yên tâm công tác, tích cực hoạt động, phấn đấu vươn lên, giữ vững niềm tin vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Phát huy những thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ tới 2016 - 2021, Hội Phụ nữ V24 tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Phụ nữ CAND học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo quy định, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp và niềm tin của Đảng ủy, lãnh đạo V24 cũng như toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã dành cho.

Mạnh Cường

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica