Cần Thơ:

Thu nộp hơn 3 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước

Cập nhật: 22/04/2015 16:40

(Thanh tra)- Trong tổng số 923 đơn thư được tiếp nhận trong quý I, sau khi phân loại, xử lý chỉ còn lại 176 đơn thuộc thẩm quyền với 151 đơn khiếu nại, 25 đơn tố cáo. Kết quả đã giải quyết được 134 vụ việc thuộc thẩm quyền.

Thực hiện Kế hoạch số 2100/KH-TTCP, tổng số vụ việc cần giải kiểm tra, rà soát trên địa bàn TP Cần Thơ là 15 vụ việc. Trong đó, có 12 vụ đã được thông qua tại biên bản làm việc giữa tổ công tác Cục III - Thanh tra Chính phủ với UBND TP, 2 vụ TP tự rà soát, 1 vụ Thanh tra Chính phủ tiếp tục rà soát.

Toàn TP đã triển khai thực hiện 62 cuộc thanh tra, kiểm tra. Kết quả, đã kiến nghị nộp ngân sách Nhà nước hơn 400 triệu đồng, đã thu nộp được hơn 70 triệu đồng;  ban hành 1.350 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 3,14 tỷ đồng, đã thu nộp 3,09 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước...

Chu Tuấn

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica