Thanh tra Chính phủ:

Phối hợp để xử lý toàn bộ thủ tục chuẩn bị đóng dự án

Cập nhật: 21/03/2017 12:34

(Thanh tra) - Đó là chỉ đạo của Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu tại buổi làm việc với tập thể cán bộ Ban quản lý các Dự án hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành Thanh tra (Ban quản lý các dự án) vào ngày 21/3. Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh cùng tham dự.

Phối hợp để xử lý toàn bộ thủ tục chuẩn bị đóng dự án
Toàn cảnh buổi làm việc.

Ban Quản lý các dự án được thành lập từ năm 2010, tiền thân là Ban thư ký chương trình thuộc Thanh tra Chính phủ (TTCP). Trong năm 5 qua, tuy có một số khó khăn đặc biệt là không ổn định về tổ chức, nhân sự nhưng Ban Quản lý các dự án đã bám sát, thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. 

Cụ thể: Chương trình “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra đến năm 2014” (Chương trình Poscis), Dự án “Tăng cường năng lực thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng” (Dự án Gi – UNCAC) đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra, đã kết thúc và tiến hành các thủ tục đóng dự án theo đúng cam kết. Đặc biệt, Chương trình Poscis là chương trình lớn, có tính kỹ thuật cao, phức tạp, thời gian thực hiện kéo dài, liên quan tới nhiều cấp, nhiều ngành nhưng chất lượng, tiến độ, kết quả triển khai các hoạt động hiệu quả và kết thức nhanh, gọn, đúng quy định được các nhà tài trợ, các cơ quan hữu quan của Việt Nam đánh giá cao.

Các dự án cụ thể của Dự án “Tăng cường năng lực thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và vai trò của các chủ thể ngoài công khu vực Nhà nước nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống tham nhũng của Chính phủ Việt Nam” (AC – UNCAC) theo kế hoạch từng năm được triển khai theo đúng kế hoạch đã được lãnh đạo TTCP phê duyệt. Việc triển khai công việc khoa học, quy củ, chất lượng, tiến độ triển khai các hoạt động được đảm bảo. Quá trình triển khai thực hiện, ngoài việc thường xuyên xin ý kiến lãnh đạo TTCP, Ban Quản lý các dự án định kỳ hàng tháng có các cuộc gặp gỡ và trao đổi với UNDP, kịp thời tháo gỡ, vướng mắc và tranh thủ sự ủng hộ của các nhà tài trợ.

Về kế hoạch hoạt động năm 2017 của Dự án AC-UNCAC, theo thông báo chính thức của UNDP đến 30/6/2017 thì sẽ đóng cửa Dự án, nên để thực hiện được kế hoạch đã được Tổng Thanh tra phê duyệt, Ban Quản lý các dự án đã chủ động có văn bản đề nghị tất cả các cục, vụ, đơn vị tham gia dự án để lấy ý kiến góp ý UNDP trước khi phê duyệt và tiến hành các thủ tục mua sắm đấu thầu, đồng thời tập trung nhân lực triển khai các hoạt động và hoàn thành trước ngày 15/6/2017. Thời gian còn từ ngày 16/6 đến ngày 30/6, Ban Quản lý các dự án sẽ tập trung làm các thủ tục thanh quyết toán các hoạt động và chuẩn bị cho công tác đóng dự án.

Để hoàn thành việc đóng dự án, Ban Quản lý các dự án phải kiểm toán, đóng mã số thuế, tài khoản ngân hàng, làm các thủ tục thanh quyết toán với nhà tài trợ, quyết toán với Bộ Tài chính; lập báo cáo đánh giá kết thúc dự án, báo cáo tài chính với nhà tài trợ và các cơ quan chức năng; làm các thủ tục bàn giao tài sản, tài liệu, trang thiết bị của Dự án về cơ quan chủ quản.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án cũng kiến nghị Tổng Thanh tra quan tâm, chỉ đạo sát sao trong quá trình thực hiện. Đồng thời, kiến nghị chỉ đạo Cục Chống tham nhũng, Vụ Hợp tác  Quốc tế, Vụ Pháp chế và Viện Khoa học Thanh tra đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các hoạt động theo đúng kế hoạch đã được Tổng Thanh tra phê duyệt và cam kết với nhà tài trợ trước ngày 15/6; Chỉ đạo Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp theo phạm vi chức năng của mình phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý các dự án và cục, vụ, đơn vị hoàn thành kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2017 và hỗ trợ Ban Quản lý các dự án hoàn tất các thủ tục đóng dự án và giải quyết các tồn tại về tài chính, nhân sự, tài sản. 

Đồng thời đề xuất, kiến nghị lãnh đạo TTCP phê duyệt, ký kết hợp đồng với các nhân sự của Ban Quản lý các dự án đến 31/12/2107 từ nguồn ngân sách Nhà nước để hoàn tất các thủ tục đóng dự án và tiến hành bàn giao tài liệu, trang thiết bị tài liệu, trang thiết bị tài sản của Ban Quản lý các dự án theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Phan Văn sáu đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban Quản lý các dự án trong 5 năm qua, tuy có một số khó khăn đặc biệt về tổ chức, nhân sự nhưng Ban Quản lý các dự án đã bám sát và hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Về các đề xuất, đề nghị Tổng Thanh tra chỉ đạo, Ban Quản lý các dự án phối hợp với các cục, vụ, đơn vị liên quan xử lý toàn bộ thủ tục đóng dự án về thanh quyết toán, tài sản, đồng thời phải hết sức thẩn trọng trong việc kiểm toán, quyết toán với các nhà tài trợ và Bộ tài chính

Về vấn đề tổ chức, cán bộ, Tổng Thanh tra giao Vụ Tổ chức Cán Bộ tham mưu việc sát nhập, bổ nhiệm, hoặc bố trí công việc cho các cán bộ thuộc Ban. Trong đó, đặc biệt chú ý việc bổ nhiệm lại cho đồng chí Vụ trưởng, Giám đốc Ban quản lý dự án Nguyễn Hồng Giang; đối với các đồng chí khác, Tổng Thanh tra cũng giao Vụ Tổ chúc cán bộ tham mưu lại, liên lạc với Bộ Nội vụ xem xét, xét tuyển công chức được không...

TH

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica