Bạc Liêu:

Phát hiện sai phạm hơn 42,1 tỷ đồng qua thanh tra

Cập nhật: 29/10/2019 10:32

(Thanh tra)- Trong 9 tháng đầu năm, ngành Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức triển khai 35/47 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 5 cuộc thanh tra đột xuất, tại 40 địa phương, đơn vị.

Qua thanh tra, phát hiện 27 địa phương, đơn vị vi phạm với số tiền hơn 42,1 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 8,8 tỷ đồng, kiến nghị giảm trừ thanh toán, chấn chỉnh, khắc phục hơn 33,3 tỷ đồng; đã thu hồi (tạm giữ chờ xử lý) hơn 3,7 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 8 cá nhân, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 17 tập thể và 38 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ 1 vụ tại xã Vĩnh Bình.

Ngành Thanh tra của tỉnh cũng tích cực theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra từ năm 2018 trở về trước. Đã thu hồi hơn 2,6 tỷ đồng, trong đó Thanh tra tỉnh thu hồi hơn 2 tỷ đồng.

LP

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica