Hải Phòng: Thanh tra phải chủ động kiên quyết bản lĩnh

Cập nhật: 10/01/2017 21:17

(Thanh tra) - Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017, sáng 10/1 tại Thanh tra TP Hải Phòng.

Hải Phòng: Thanh tra phải chủ động kiên quyết bản lĩnh
Phó Chánh Thanh tra Vũ Minh Tuân báo cáo tổng kết năm 2016 . Ảnh: Kim Thành

Sau khi nghe Phó Chánh Thanh tra TP Vũ Minh Tuân báo cáo sơ bộ về công tác thanh tra trong năm 2016, Phó Chủ tịch UBND TP đã đánh giá cao công tác thanh tra trong những năm qua, nhất là năm 2016 ngành Thanh tra đã góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Công tác thanh tra đã chỉ ra những cái được và chưa được để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc quản lý của Nhà nước; đã bảo vệ trực tiếp được quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Kim Thành

Phó Chủ tịch cũng đưa ra một số định hướng về công tác thanh tra trong thời gian tới, đồng thời đề nghị Thanh tra TP chú trọng đến công tác thanh tra giải khiếu nại, tố cáo của công dân, thanh tra đột xuất những vụ việc mà dư luận xã hội quan tâm do UBND TP giao, giải quyết phải thực chất rành mạch, rõ ràng. Đặc biệt là tập trung xử lý sau thanh tra, nhất là thu hồi tài sản bị thất thoát...

Chánh Thanh tra TP Hải Phòng Trần Thị Uyên đánh giá tổng kết năm 2016. Ảnh: Kim Thành

Theo Chánh Thanh tra Trần Thị Uyên: Ngành Thanh tra đã hoàn thành toàn diện các mặt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều tiến bộ; công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm, tạo những chuyển biến tích cực; công tác cải cách hành chính của Thanh tra TP đứng thứ 3/19 sở, ngành TP; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng phát huy hiệu quả.

Điểm nổi bật của ngành Thanh tra năm 2016 là thực hiện chủ đề năm của TP “Tăng cường kỷ cương thu, chi tài chính; Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, Thanh tra TP tập trung thanh tra kinh tế - xã hội tại Sở Tài chính, Cục Thuế, các chi cục thuế, các sở, ngành, quận, huyện về công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng, quản lý thuế (tính đến hết 31/12/2016) đã phát hiện sai phạm xấp xỉ 65 tỉ đồng, riêng Thanh tra TP là 50 tỉ đồng; phối hợp với Bảo hiểm xã hội TP đã đôn đốc các doanh nghiệp nộp bảo hiểm xã hội 50 tỉ đồng; tham mưu cho thành phố rà soát, xác minh, kết luận, đề xuất giải quyết 44 đơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc khục trong năm 2017 là: Về công tác thanh tra, tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng còn một số cuộc thanh tra còn kéo dài, nhất là trong thời gian hoàn thiện báo cáo, kết luận thanh tra. Một số cuộc thanh tra kết luận chưa có chiều sâu, chưa làm rõ nguyên nhân, chưa đánh giá chính xác tính chất của hành vi vi phạm, việc kiến nghị xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong một số trường hợp chưa cụ thể. Công tác kiểm tra đôn đốc xử lý sau thanh tra chưa quyết liệt, tập trung cao dẫn đến tỷ lệ thu hồi kinh tế chưa triệt để; xử lý trách nhiệm còn chưa kịp thời, làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả của việc thực hiện kết luận thanh tra.

Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp, nhất là khiếu kiện về đất đai, đền bù; việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật còn chưa dứt điểm; một số vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của UBND TP nhưng chưa được thực hiện nghiêm túc, kịp thời; công tác rút kinh nghiệm qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa được quan tâm.

Thanh tra một số quận, huyện, sở, ngành còn chưa hoàn thành toàn diện kế hoạch thanh tra năm 2016, chất lượng một số cuộc thanh tra còn hạn chế; một số đơn vị còn chậm nộp báo cáo, báo cáo chưa đảm bảo chất lượng; tham mưu giải quyết đơn thư còn có tồn tại, không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại và trả lời bằng công văn còn diễn ra ở một số đơn vị cần rút kinh nghiệm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Kim Thành 

Bước sang năm 2017, ngành Thanh tra tập trung thực hiện công tác thanh tra quản lý Nhà nước của các sở, ban, ngành về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chức năng chính của cơ quan, đơn vị. Thanh tra công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật của các quận, huyện về một số lĩnh vực như: Quản lý sử dụng đất đai, đất nông, lâm trường, khai thác tài nguyên, khoáng sản, quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, ngân sách; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách xã hội. Triển khai cuộc thanh tra chuyên đề trong kế hoạch thanh tra năm 2017; phấn đấu hoàn thành 100% cuộc thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất được giao, thu hồi đạt từ 80% trở lên giá trị kinh tế sai phạm theo quyết định xử lý. 

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 4/1/2016 của Chủ tịch UBND TP về việc chấn chỉnh, đổi mới, nâng cao trách nhiệm thủ trưởng cơ quan trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn TP Hải Phòng; phấn đấu giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt tỉ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch số 365/KH-UBND ngày 15/1/2014 của UBND TP, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Về công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 31/3/2016 của Thành ủy, Kế hoạch số 3154/KH-UBND ngày 26/5/2016 của UBND TP thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”...

 Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về hoạt động, giám sát, kiểm tra hoạt động của Đoàn thanh tra, chống chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; chống sách phiền hà nhiễu, tiêu cực đối với cán bộ, thanh tra viên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, hoạt động của ngành Thanh tra.

Kim Thành


cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica