Đề xuất trao thêm quyền hạn cho Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương

Cập nhật: 30/12/2015 21:02

(Thanh tra) - Đó là một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Tiếp công dân Trung ương với địa phương trong tiếp, xử lý, giải tỏa các đoàn khiếu kiện đông người.

Đề xuất trao thêm quyền hạn cho Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương
Ông Phan Văn Hải, Chủ nhiệm Đề tài trình bày tóm tắt nội dung Đề tài. Ảnh: TH

Chiều 30/12, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở “Sự phối hợp giữa Ban Tiếp công dân Trung ương và các địa phương trong việc tiếp, xử lý, giải tỏa các đoàn khiếu kiện đông người” do ông Phan Văn Hải, Trưởng phòng Ban Tiếp công dân Trung ương làm chủ nhiệm. 

Trong những năm gần gân, công tác tiếp dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KN,TC) vẫn còn nhiều bất cập. Một số địa phương, cơ quan đơn vị còn chưa nhận thấy hết được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác này, một số nơi cách hiểu và tổ chức thực hiện chưa thống nhất theo quy định của pháp luật nên dẫn đến công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết đơn thư KN,TC chưa đạt hiệu quả cao. Công tác phối hợp giữa Trụ sở Tiếp công dân các cấp chưa định hình rõ ràng, chưa mang tính chủ động. Tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp, công dân KN,TC dài ngày tại các cơ quan Trung ương ngày càng phức tạp hơn. 

Việc chuyển đơn lòng vòng giữa các cơ quan Trung ương với nhau, thậm chí việc xác định thẩm quyền để hướng dẫn người KN,TC, phản ánh đôi khi còn chưa chuẩn xác nên việc phối hợp giữa các cơ quan Trung ương xảy ra ngày càng nhiều hơn. Vì vậy, việc triển khai Đề tài “Sự phối hợp giữa Ban Tiếp công dân Trung ương và các địa phương trong việc tiếp, xử lý, giải tỏa các đoàn khiếu kiện đông người” là thiết thực.

Theo Đề tài, đoàn khiếu kiện đông người có thể hiểu là đề nghi của tập thể nhiều công dân hoặc cơ quan, tổ chức chịu tác động trực tiếp của quyết định hành chính hay hành vi hành chính hoặc là đề nghị của nhiều cán bộ, công chức chịu tác động trực tiếp của quyết định kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền giải quyết KN.

Tiếp công dân, xử lý, giải tỏa các vụ việc khiếu kiện đông người là việc tiếp nhận, lắng nghe nội dung đề nghị của tập thể nhiều công dân hoặc cơ quan, tổ chức chịu tác động trực tiếp của quyết định hành chính…

Toàn cảnh buổi nghiệm thu. Ảnh: TH

Đặc điểm, tính chất của các đoàn khiếu kiện đông người là sự liên kết phản ứng tập thể sẽ tạo thành một sức ép nhất định về phía chính quyền và vài cá nhân có quyền lực, có trách nhiệm nào đó trong bộ máy Nhà nước khi xem xét, giải quyết các yêu cầu của mỗi người đi KN; sự phản ứng tập thể sẽ tạo sự chú ý, tạo áp lực lên các cơ quan chức năng.

Hiện nay nội dung phối hợp trong tiếp, xử lý, giải tỏa các đoàn khiếu kiện đông người giữa Ban Tiếp công dân Trung ương và các địa phương không chỉ dừng lại ở việc tiếp, xử lý, giải tỏa các đoàn khiếu kiện đông người mà nội dung phối hợp còn được triển khai sâu rộng đến nhiều bước trong quá trình giải quyết KN,TC; trao đổi các nội dung vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp để chủ động xây dựng phương án tiếp, xử lý một cách hiệu quả, phù hợp; xây dựng quy chế phối hợp; tập huấn trao đổi nghiệp vụ tiếp công dân, tiếp đoàn đông người; trao đổi thông tin, nắm bắt các đoàn khiếu kiện đông người vượt cấp đến các cơ quan Trung ương...

Thực trạng công tác phối hợp giữa Ban Tiếp công dân Trung ương và Ban Tiếp công dân các tỉnh, thành địa phương trong việc tiếp, xử lý, giải tỏa các đoàn khiếu kiện đông người trong những năm gần đây có nhiều bước đột phá, có tính chất thường xuyên, có sự liên hệ, gắn kế chặt chẽ giữa cơ quan Trung ương và địa phương; tinh thần trách nhiệm được quan tâm, coi trọng; khi cần được cung cấp thông tin, tài liệu thì Ban Tiếp công dân địa phương nhanh chóng cung cấp đầy đủ…

Kết quả phối hợp mang lại nhiều hiệu ứng tích cực, đa phần các địa phương đều có kế hoạch, chủ động liên hệ trước, cung cấp tài liệu hồ sơ đến Trụ sở; giúp các cơ quan an ninh luôn có phương án phù hợp, kịp thời xử lý đảm bảo an ninh trật tự trên toàn quốc; nhanh chóng giải tỏa các đoàn đông người trong thời gian nhanh nhất … 

Tuy nhiên, sự phối hợp vẫn còn nhiều tồn tại và hạn chế, các địa phương đa phần cử cán bộ không phải là công chức lãnh đạo, không tham gia trực tiếp đến quá trình giải quyết KN,TC; không có khoản ngân sách đặc biệt có tính đặc thù để phục vụ công tác tiếp dân; nhiều địa phương cử tổ công tác đến các cơ quan Trung ương để phối hợp tiếp, giải tỏa các đoàn khiếu kiện đông người chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm, còn có biểu hiện đối phó, hình thức; nhiều địa phương có thái độ thờ ơ khi công dân đồng ý trở về địa phương để đối thoại, còn né tránh trách nhiệm, đùn đẩy,…

Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Tiếp công dân Trung ương với địa phương trong tiếp, xử lý, giải tỏa các đoàn khiếu kiện đông người, Đề tài đưa ra một số giải pháp như: Nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ tiếp dân; phải xây dựng được chiến lược, chính sách đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân tại các cấp, xây dựng chính sách đãi ngộ xứng đáng, phù hợp; trao thêm chức năng, quyền hạn cho người đứng đầu cơ quan làm công tác tiếp dân trên phạm vi toàn quốc, cụ thể ở đây là Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ để có đủ quyền hạn, thẩm quyền, chế tài yêu cầu các địa phương nhất là cán bộ đảm đương vị trí lãnh đạo nghiêm chỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp dân định kỳ quy định, bắt buộc là tổ trưởng tổ công tác của các địa phương đến các cơ quan Trung ương, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để phối hợp tiếp, xử lý, giải tỏa các đoàn khiếu kiện động người; cần nghiên cứu chuyên sâu, cơ quan làm công tác tiếp công dân các cấp thường xuyên tổ chức hội thảo, xây dựng nghiệp vụ tiếp dân theo hướng có tính liên kết, tính hệ thống từ Trung ương đến địa phương; đưa công nghệ thông tin vào công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC; nâng cao chất lượng tiếp công dân ngay từ cơ sở…

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao quá trình nghiên cứu của Đề tài, các vấn đề được Chủ nhiệm Đề tài đưa ra logic, các giải pháp có tính khả thi. Tuy nhiên, nội dung chưa rõ ràng, cần chú trọng sự phối hợp trong việc tiếp đoàn đông người, trong đó bao gồm cả kiến nghị, phản ánh; việc phối hợp giữa Ban Tiếp công dân Trung ương với địa phương như thế nào...

Với những ý kiến đánh giá của Hội đồng nghiệm thu, Chủ nhiệm Đề tài sẽ tiếp thu để hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu. Đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.


Thái Hải

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica