Cụm Thi đua Thanh tra 9 tỉnh Đồng bằng sông Hồng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Cập nhật: 12/07/2019 22:20

(Thanh tra) - Sáng 12/7, tại Vĩnh Phúc, Cụm Thi đua số 2 - Thanh tra 9 tỉnh Đồng bằng sông Hồng gồm: Thái Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định và Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến, Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam, Cụm trưởng Cụm Thi đua số 2 chủ trì hội nghị.

Cụm Thi đua Thanh tra 9 tỉnh Đồng bằng sông Hồng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Cụm Thi đua số 2 quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất đơn thư KN vượt cấp, không để phát sinh "điểm nóng" phức tạp trên địa bàn. Ảnh: CS

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2019, Thanh tra 9 tỉnh thuộc Cụm Thi đua số 2 đã triển khai công tác thi đua đồng bộ trên tất cả các mặt công tác như tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về thi đua khen thưởng, phát động các phong trào thi đua, tổ chức đăng ký thi đua. Công tác thi đua bám sát chỉ tiêu cụ thể, rõ rệt hơn từ đó có tác dụng thiết thực, hiệu quả góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các đơn vị.

Toàn Cụm Thi đua đã triển khai 1.570 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 8.551 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện số tiền vi phạm hơn 125 tỷ đồng và 827.500 m2 đất. Kiến nghị thu hồi hơn 35 tỷ đồng và 474 nghìn m2 đất, xử phạt hành chính hơn 21 tỷ đồng, giảm trừ giá trị quyết toán hơn 20 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác gần 48 tỷ đồng và 353,5 nghìn m2 đất, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện. 6 tháng đầu năm, toàn Cụm Thi đua tiếp tổng số 19.200 lượt người đến KNTC, kiến nghị, phản ánh, tiếp nhận 15.760 đơn thư KNTC. Đến nay đã giải quyết 942/1251 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, đạt hơn 75%.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết KNTC, Kế hoạch số 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về giải quyết đơn thư KN tồn đọng kéo dài, Thanh tra các tỉnh trong Cụm Thi đua đã chủ động, tích cực tham mưu cho các cấp chính quyền tổ chức kiểm tra, rà soát, tổng hợp, thống kê các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài, giải quyết dứt điểm các vụ việc mới phát sinh, các điểm nóng đông người, phức tạp, vượt cấp. Đến nay các vụ việc tồn đọng kéo dài cơ bản đã được xem xét giải quyết.

Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục được Cụm Thi đua tập trung triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan đơn vị, kê khai tài sản, thu nhập, xây dựng quy tắc ứng xử... được triển khai toàn diện, tích cực hơn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo công tác sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua của ngành với phong trào thi đua của địa phương cũng như công tác giải quyết KNTC và PCTN tại mỗi đơn vị.

Kết luận hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam Nguyễn Thị Hải Yến - Cụm trưởng Cụm Thi đua số 2 đề nghị, thời gian tới, thanh tra 9 tỉnh Đồng bằng sông Hồng tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, KNTC. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND các tỉnh đối với công tác giải quyết các vụ việc KNTC.

Đồng thời, phát huy vai trò tham mưu, chỉ đạo giải quyết dứt điểm đơn thư KNTC tồn đọng, tập trung chỉ đạo giải quyết đơn KNTC mới phát sinh ngay ở cơ sở góp phần hạn chế đến mức thấp nhất đơn thư KN vượt cấp, không để phát sinh "điểm nóng" phức tạp trên địa bàn, không để xảy ra thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong quá trình thanh tra, kiểm tra. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cao Sơn

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica