Vĩnh Phúc:

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2014

Cập nhật: 29/10/2014 13:01

(Thanh tra) - Ngày 28/10, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác thanh tra năm 2014 cho hơn 300 học viên. Đến truyền đạt nội dung có Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2014
Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp tại buổi tập huấn. Ảnh: Nguyễn Dung

Tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương; ông Lưu Văn Dũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh trực tiếp truyền đạt nội dung của Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định 64/2014 ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Luật Tố cáo 2011 và Thông tư 06/2013 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình giải quyết tố cáo; Thông tư 07/2013 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

Ông Nguyễn Hồng Điệp cũng truyền đạt chi tiết Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó, nhấn mạnh đến việc phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước; lấy hiệu quả của công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo làm tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác.

Đồng thời, ông Điệp cũng chia sẻ, trao đổi thêm nghiệp vụ trong công tác tiếp dân và xử lý đơn thư với các hội viên tại buổi tập huấn.

Qua buổi tập huấn này, cán bộ, công chức toàn ngành Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã được cung cấp thêm kiến thức và nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác thanh tra, đặc biệt là Luật Tiếp công dân có hiệu lực từ ngày 1/7/2014.

Nguyễn Dung 

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica