TKV: Thành công đến từ việc dự đoán diễn biến thị trường

Cập nhật: 04/06/2019 15:51

(Thanh tra)- 5 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tiếp tục duy trì kết quả bứt phá trên tất cả các lĩnh vực, từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đổi mới, tái cơ cấu tổ chức quản lý đến công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thợ mỏ...

TKV cho biết, sản lượng than nguyên khai 5 tháng đầu năm của Tập đoàn đạt 18,43 triệu tấn, tăng 9% so với cùng kỳ; than tiêu thụ đạt 18,44 triệu tấn. Trong đó,than tiêu thụ nội địa đạt 18,42triệu tấn. Riêng than cấphộ điện là 15,44 triệu tấn,tăng 2,4 triệu tấn so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực sản xuất khác như: Khoáng sản, alumina, điện, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí, dịch vụ khác đều đạt kế hoạch. Doanh thu của TKV 5 tháng đầu năm ước đạt 54.473 tỷ đồng.Thu nhập bình quân của người lao động đạt 11,401 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, khối sản xuất than là 12,807 triệu đồng/người/tháng…

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, sở dĩ TKV đạt được kết quả trên là do tổng hoà nhiều của yếu tố như: Thị trường khoáng sản hồi phục trở lại sau giai đoạn suy thoái, sản lượng tiêu thụ cao; tập thể lãnh đạo, viên chức, công nhân lao động của TKV đã nỗ lực đẩy mạnh năng lực khai thác, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí. Đặc biệt, TKV đã sử dụng có hiệu quả các công cụ tài chính và có những dự đoán diễn biến thị trường đúng đắn.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, hàng loạt giải pháp đã được TKV và các đơn vị thành viên triển khai thực hiện. Trong đó, trọng tâm là xây dựng phương án điều hành nhằm kiểm soát chặt chẽ chi phí theo công đoạn sản xuất, thực hiện tiết giảm 5% tổng chi phí. Đồng thời, triển khai hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác giao khoán, quản trị chi phí đến từng phân xưởng; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, nghiệm thu khối lượng, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch giao khoán từng tháng, quý.

Đặc biệt, trước áp lực nhu cầu than trong nước tăng cao, TKV đã chủ động cân đối nguồn than, điều hành các đơn vị chế biến, pha trộn than để cung cấp đủ cho khách hàng, nhất là các đơn vị sản xuất điện…

Không chỉ đạt kết quả sản xuất, kinh doanh đầy ấn tượng, năm 2018 và những tháng đầu năm 2019 còn ghi nhận những kết quả rõ nét trong công tác tái cơ cấu của TKV với một trong những giải pháp cốt lõi được đưa ra và quyết liệt triển khai là cơ giới hóa khai thác mỏ, tổ chức lại sản xuất và sắp xếp lại lao động… hướng đến mô hình "mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ ít người" và 3 mũi giáp công "cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa" trong tất cả các khối ngành sản xuất.

Từ hiệu quả kinh doanh, Tập đoàn có thêm nguồn tài chính để cân đối tiền lương. Trong năm, TKV đã 3 lần điều chỉnh tăng lương cho người lao động. Trong đó, ưu tiên vẫn là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp. Hiện nay, với công nhân khai thác, đào lò làm công việc bậc 6/6, nếu đảm bảo đủ 20 công và định mức sẽ đạt mức lương gần 30 triệu đồng/tháng, tương đương với gần 1,5 triệu đồng/công.

Trọng Tài

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica