Bộ Tài chính: Công bố quyết định thành lập các chi cục thuế khu vực

Cập nhật: 30/09/2019 21:08

(Thanh tra) - Ngày 30/9, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập các chi cục thuế khu vực trực thuộc 35 Cục Thuế tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính: Công bố quyết định thành lập các chi cục thuế khu vực
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TQ

 

Tại Hội nghị, ông Phạm Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính đã công bố tóm tắt nội dung 35 quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập 98 Chi cục Thuế khu vực trên cơ sở hợp nhất 207 Chi cục Thuế trực thuộc 35 Cục Thuế tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai các Nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị về sắp xếp và tinh gọn bộ máy, trong năm 2018, Bộ Tài chính đã triển khai việc hợp nhất điểm tại 6 Cục Thuế tỉnh, thực hiện sắp xếp, hợp nhất 34 Chi cục Thuế để thành lập 16 Chi cục Thuế khu vực, giảm 18 Chi cục Thuế.

 Trao quyết định cho các đơn vị tại đầu cầu tỉnh Lào Cai. Ảnh: QT

Năm 2019, đã rà soát tiếp tục thực hiện sắp xếp đối với 25 Cục Thuế tỉnh để hợp nhất 160 Chi cục Thuế thành 76 Chi cục Thuế khu vực, giảm 84 Chi cục Thuế.

Trong tháng 8 và tháng 9/2019, trên cơ sở Đề án và đề xuất của Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành các quyết định hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc 35 Cục Thuế tỉnh, thành phố.

Đến nay hệ thống thuế đã thực hiện sắp xếp tại 61 Cục Thuế, hợp nhất 401 Chi cục Thuế thành 190 Chi cục Thuế khu vực; giảm 211 Chi cục Thuế; trong đó có 22 Cục Thuế hoàn thành trước so với kế hoạch hợp nhất chi cục của cả 3 năm 2018, 2019 và 2020.

Mục tiêu đề ra, đến năm 2020 giảm số lượng Chi cục Thuế từ 711 Chi cục còn 420 Chi cục (giảm 291 Chi cục).

Trao quyết định cho các đơn vị tại đầu cầu tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: QT 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, để việc sắp xếp, sáp nhập tiếp tục được triển khai đồng bộ, thống nhất và đúng tiến độ kế hoạch đã đặt ra, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo sát sao, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt việc thành lập các Chi cục Thuế khu vực, nếu có vướng mắc ngoài thẩm quyền thì kịp thời báo cáo để xử lý với mục tiêu sớm ổn định tổ chức, ổn định tư tưởng người lao động, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

TQ  

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica