Lâm Đồng:

110 công chức được bổ nhiệm chưa đủ chuẩn chức danh lãnh đạo

Cập nhật: 13/11/2018 10:20

(Thanh tra)- Đó là một trong những tồn tại được Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ ra tại thông báo kết luận thanh tra về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ; bổ nhiệm; tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn từ 1/1/2016 đến 30/4/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, tại Kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ khẳng  định, việc quản lý biên chế công chức được UBND tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị thực hiện theo quy định, nhưng kế hoạch biên chế, công chức năm 2016 - 2017 gửi Bộ Nội vụ còn chậm. Đến thời điểm thanh tra, UBND tỉnh chưa phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực theo vị trí việc làm việc làm của 20/32 cơ quan, đơn vị. Còn 12/32 cơ quan, đơn vị sử dụng vượt 16 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2010/NĐ-CP được giao.

Đối với việc thi tuyển công chức, Kết luận thanh tra cho thấy, UBND tỉnh Lâm Đồng còn hạn chế trong việc thu phí dự tuyển công chức vượt quá quy định, hạn chế trong việc niêm phong và mở niêm phong… Bên cạnh đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phân công công tác đối với 4 công chức được tuyển dụng không đúng vị trí việc làm theo quyết định tuyển dụng, Sở Công thương chưa thực hiện chế độ tập sự và bổ nhiệm vào ngạch công chức sau 26 tháng có quyết định tuyển dụng.

Về tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo, quản lý, theo Thanh tra Bộ Nội vụ, đến thời điểm thanh tra, còn 70/622 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quan quản lý được kiểm tra hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu trình độ theo tiêu chuẩn ngạch. Trong đó có 1 công chức chưa có bằng đại học, 1 công chức lãnh đạo cấp sở đang hưởng ngạch không phù hợp với vị trí việc làm.

Cơ quan thanh tra cũng chỉ rõ, hiện có 27/32 cơ quan, đơn vị tại Lâm Đồng còn sử dụng 234 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước là không đúng quy định.

Đặc biệt, tại thời điểm bổ nhiệm, Đoàn thanh tra phát hiện tại Lâm Đồng còn 110/321 công chức chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo. Trong đó có 2 công chức có trình độ chuyên môn không phù hợp với chức danh đang giữ, 5 công chức giữ ngạch thấp hơn tiêu chuẩn bổ nhiệm. Đến thời điểm thanh tra còn 56 công chức chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh. Về trình tự bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với một số trường hợp.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi quyết định tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển đối với công chức đến thời điểm thanh tra không đáp ứng quy định. Ngoài ra, miễn nhiệm 5 lãnh đạo, quản lý đến thời điểm thanh tra vẫn chưa đáp ứng tiêu chuẩn bổ nhiệm.

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, trình tự thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay.

Đồng thời, thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm đối với trường hợp viên chức từ đơn vị sự nghiệp sang đơn vị hành chính sau khi có quyết định tuyển dụng vào công chức không qua thi. Bố trí sắp xếp lại chức danh lãnh đạo đối với 2 công chức lãnh đạo, quản lý có bằng chuyên môn không phù hợp; miễn nhiệm 5 công chức lãnh đạo, quản lý đến thời điểm thanh tra vẫn chưa đáp ứng tiêu chuẩn bổ nhiệm về ngạch công chức hiện giữ.

Phương Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica