Tư tưởng Hồ Chí Minh về đội ngũ doanh nhân Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đội ngũ doanh nhân Việt Nam

Cập nhật: 06:35 - 13/10/2019
(Thanh tra)- Sinh thời, mặc dù Chủ tịch Hồ Chí Minh không có những tác phẩm kinh điển đồ sộ hay những tác phẩm chuyên biệt viết về đội ngũ doanh nhân Việt Nam (Người thường gọi là thương nhân và các nhà kinh doanh); song, trong các bài nói, bài viết mình, Người đề cập nhiều luận điểm quý báu về đội ngũ này. Những luận điểm này đã, đang và sẽ là kim chỉ nam để Đảng và Nhà nước ta xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam vững mạnh trong thời kỳ mới.
Thực hiện di nguyện của Hồ Chí Minh về miễn thuế nông nghiệp

Thực hiện di nguyện của Hồ Chí Minh về miễn thuế nông nghiệp

Cập nhật: 11:16 - 01/07/2019
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới nông dân, trong Di chúc năm 1968, Người đề nghị miễn thuế nông nghiệp 1 năm cho các HTX nông nghiệp.
Những người lính Việt mang trọng trách gìn giữ hòa bình thế giới

Những người lính Việt mang trọng trách gìn giữ hòa bình thế giới

Cập nhật: 09:09 - 30/06/2019
Việc có thêm 7 sĩ quan Việt Nam nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ năm 2019 cho thấy sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế vào người lính Bộ đội cụ Hồ.
“Bòn ơi” học theo Bác để thoát nghèo

“Bòn ơi” học theo Bác để thoát nghèo

Cập nhật: 06:21 - 28/06/2019
(Thanh tra)- "Bòn ơi" là cách gọi nhau của phụ nữ dân tộc Khmer thuộc Tổ nhân dân tự quản số 9, Khu phố 3, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, để cùng nhau lao động sản xuất thoát nghèo. Bòn trong tiếng dân tộc Khmer có nghĩa là bạn.
'Yêu sách của nhân dân An Nam' - một thế kỷ vẫn vẹn nguyên giá trị

'Yêu sách của nhân dân An Nam' - một thế kỷ vẫn vẹn nguyên giá trị

Cập nhật: 20:27 - 18/06/2019
“Yêu sách của nhân dân An Nam” của Nguyễn Ái Quốc là bản tuyên bố chính trị đầu tiên của nhân dân Việt Nam, mở đầu cho cuộc đấu tranh đòi quyền dân tộc cơ bản, quyền tự quyết thiêng liêng của dân tộc.
Học theo Bác: Noi gương phải thực chất, không phải tạo ra hình ảnh

Học theo Bác: Noi gương phải thực chất, không phải tạo ra hình ảnh

Cập nhật: 09:01 - 16/06/2019
Nêu gương phải thực chất, tránh hình thức, cố tạo ra hình ảnh, phải thật sự chân thực trong công việc.
Đảng ủy Vietcombank: Học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2019

Đảng ủy Vietcombank: Học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2019

Cập nhật: 15:20 - 15/06/2019
(Thanh tra) - Sáng ngày 15/06/2019, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị học tập Chỉ thị 05–CT/TW chuyên đề năm 2019 về Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho gần 3.000 đảng viên thuộc Đảng bộ Vietcombank thông qua hình thức truyền hình trực tuyến với điểm cầu chính tại Trụ sở chính Vietcombank và hơn 74 điểm cầu trên toàn hệ thống.
50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Lời dặn đầu tiên của Bác

50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Lời dặn đầu tiên của Bác

Cập nhật: 11:02 - 12/06/2019
Vượt qua ngôn ngữ, hình thức của một bản Di chúc thông thường, những vấn đề viết về xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản di chúc đã đạt đến tầm lý luận sâu sắc.
70 năm tác phẩm Cần kiệm liêm chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh

70 năm tác phẩm Cần kiệm liêm chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật: 10:05 - 02/06/2019
Năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Cần kiệm liêm chính gồm 4 bài báo với bút danh Lê Quyết Thắng đăng trên báo “Cứu quốc” các số ra ngày 30/5, 31/5, 1/6 và 2/6/1949.
Tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Cập nhật: 18:31 - 30/05/2019
(Thanh tra)- Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ TP. Đồng thời, kiên định với mục tiêu con đường xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Thường xuyên quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn an ninh trật tự, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ TP đề ra.
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ngọn đuốc soi đường cách mạng Việt Nam

Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ngọn đuốc soi đường cách mạng Việt Nam

Cập nhật: 18:46 - 22/05/2019
Những tư tưởng, lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc lịch sử vẫn luôn là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
trong tổng số: 11 trang

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica