Còn Ủy viên T.Ư để vợ con, cấp dưới lợi dụng làm giảm uy tín Đảng

Cập nhật: 22/01/2016 09:15

Báo cáo cho biết tập thể và các ủy viên Trung ương khoá XI đều có ưu điểm nổi bật, song vẫn có số ít chưa hoàn thành nhiệm vụ, để người thân, cấp dưới lợi dụng, gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.

Còn Ủy viên T.Ư để vợ con, cấp dưới lợi dụng làm giảm uy tín Đảng
Ông Lê Hồng Anh thay mặt Trung ương đọc báo cáo kiểm điểm sáng 21/1. Ảnh: Q.D

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI được ông Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư trình bày trong phiên khai mạc Đại hội Đảng XII sáng 21/1. Báo cáo điểm lại các công việc, nhận định ưu - khuyết điểm của tập thể và ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua.

Đối với các ủy viên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nhận định hầu hết cá nhân có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, nghiêm túc thực hiện Điều lệ Đảng... Công tác tại các vị trí lãnh đạo chủ chốt, hầu hết vị này đều có tín nhiệm cao, uy tín tại cơ quan, tích cực tham gia xây dựng các đề án quan trọng, liên quan đến quốc kế dân sinh...

Về khuyết điểm, vẫn có một số ủy viên chưa thường xuyên nghiên cứu, đề xuất, phát hiện những vấn đề, tồn tại trong thực tiễn, chưa kịp thời chỉ đạo các cấp đưa và thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn kinh tế - xã hội của đất nước. Một số ít vị trí chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chưa phát huy hết vai trò, nắm chưa chắc tình hình địa phương, đơn vị, đồng thời thiếu chủ động lãnh đạo, xử lý kịp thời những tình huống phức tạp.

"Vẫn còn những đồng chí chưa gương mẫu hoặc để vợ, con, người thân, cấp dưới lợi dụng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước", báo cáo nêu.

Với tập thể, báo cáo đã điểm lại nhiều công việc được Ban Chấp hành Trung ương thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua trong lĩnh vực kinh tế, quốc phòng an ninh, đối ngoại... Trong đó có những công việc lớn như xem xét thận trọng dự án Sân bay quốc tế Long Thành, quy hoạch các khu kinh tế, chỉ đạo đàm phán, ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA) với các đối tác lớn, xử lý các vấn đề nhạy cảm trong và ngoài nước...

Bên cạnh đó, Trung ương cũng ban hành các nghị quyết về xây dựng, kiện toàn, chỉnh đốn Đảng; quy hoạch Ban chấp hành Trung ương giai đoạn 2016-2021, tái lập Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước; cho ý kiến, phê bình và tự phê bình các thành viên Bộ Chính trị...

Tuy vậy, hoạt động của cơ quan cao cấp này cũng còn một số hạn chế, như nhiều vấn đề thực tiễn phát sinh chưa được bàn bạc, xử lý thấu đáo, một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt. Việc thực hiện mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt yêu cầu đề ra; chưa có giải pháp thu hút nhân tài; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn nhiều hạn chế.
 

Báo cáo kiểm điểm là cơ sở để Đại hội đánh giá hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương. Ảnh: Nhật Minh

Cuối báo cáo, Trung ương đi sâu vào việc kiểm điểm hoạt động các cơ quan như Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Bên cạnh những ưu điểm nổi bật được nêu ra, nhiều tồn tại lớn của nhiệm kỳ cũng được chỉ rõ.

Theo đó, ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh việc nhiều mục tiêu kinh tế giai đoạn 2011-2015 không đạt được, trong khi năng suất chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu, việc thể chế hoá mô hình chưa đạt. Các lĩnh vực khác như y tế, giáo dục, khoa học công nghệ... còn chậm chuyển biến. Vấn đề tư tưởng, tuyên truyền trong một số thời điểm, sự kiện còn chưa theo kịp thực tiễn. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí còn chưa có nhiều chuyển biến...

Nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng này là hoạt động, phương thức lãnh đạo của Đảng trên một số lĩnh vực còn hạn chế. Trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu còn chưa rõ. "Ban Chấp hành Trung ương nghiêm túc tự phê bình trước đại hội và nhân dân", ông Lê Hồng Anh khẳng định và đồng thời nêu nhiều bài học quan trọng được rút ra trong quá trình kiểm điểm như lãnh đạo phải toàn diện, tập trung, kiên trì các mục tiêu kinh tế lâu dài, các nhiệm vụ cơ bản, chú trọng xây dựng Đảng, chống tham nhũng, quan liêu.

Theo chương trình, chiều nay đại biểu họp đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội.
 
Theo Nhật Minh/VnExpress.net
Tin cũ hơn   
-->

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica