Đến dự và chúc mừng Ban Dân tộc tỉnh Hoà Bình có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các thời kì; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh các thời kì; lãnh đạo Phòng Dân tộc các huyện; đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc một số tỉnh… 

Năm 2003, sau hơn 10 năm tái lập tỉnh, trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho công tác dân tộc trong thời kỳ mới, UBND tỉnh Hòa Bình đã trình và được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 164/2003/QĐ-TTg, ngày 8/8/2003 về việc thành lập Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Hòa Bình (nay là Ban Dân tộc tỉnh Hoà Bình).

leftcenterrightdel

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh tặng hoa và bức trướng chúc mừng Ban Dân tộc tỉnh Hoà Bình. Ảnh: TK 

Phát biểu khai mạc tại Lễ kỷ niệm, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình Đinh Thị Thảo cho biết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh luôn đồng hành cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng phát triển KT-XH, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc tỉnh.

Ban Dân tộc đã chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh rà soát, xác định đối tượng, địa bàn cần ưu tiên đầu tư, hỗ trợ phát triển KT-XH khu vực khó khăn. Tham mưu ban hành, thể chế các văn bản của Trung ương giải quyết những vấn đề căn cơ, cấp thiết của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đồng bào DTTS ở những khu vực đặc biệt khó khăn. 

Nhờ hiệu quả nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của các chương trình, dự án, chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi, đến hết năm 2022, tỉnh Hòa Bình đã có 8 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn và được công nhận về đích xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo các xã vùng đồng bào DTTS và miền núi giảm còn 13,11%. Đời sống của Nhân dân được cải thiện, văn hoá truyền thống tốt đẹp của các DTTS được bảo tồn, giữ gìn và phát triển.

“Với chặng đường 20 năm, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công chức ngành công tác dân tộc của tỉnh qua các thế hệ luôn cố gắng vươn lên, vượt khó, vượt khổ, tạo nên truyền thống vẻ vang và để lại những dấu ấn, được Nhân dân các dân tộc, nhất là đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh ghi nhận và tin yêu. Hình ảnh cán bộ dân tộc bám bản, bám làng, nơi nào khó khăn, gian khổ, hẻo lánh xa xôi đều có bước chân cán bộ ngành dân tộc”. Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đinh Thị Thảo nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
Đồng chí Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TK

Trưởng ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình Đinh Thị Thảo tin tưởng, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm công tác dân tộc của tỉnh sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chăm lo cho đồng bào dân tộc thực sự được nâng cao về mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, đời sống vật chất và tinh thần.

Phát biểu chúc mừng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh: Công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong 20 năm qua trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã được sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy, chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, nhờ đó đã thu hái được nhiều kết quả. 

20 năm qua, bộ máy làm công tác dân tộc của tỉnh Hòa Bình ngày càng được củng cố và phát triển, từng bước được nâng cao về chất lượng, với tinh thần “Tất cả vì đồng bào các dân tộc thân yêu”. Đội ngũ làm công tác dân tộc các cấp của tỉnh đã luôn khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm; tận tâm hết lòng vì đồng bào, vì công việc. 

Ban Dân tộc đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND triển khai nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn, ban hành các chính sách của địa phương để hỗ trợ cho đồng bào phát triển. Thông qua các cơ chế, chính sách được Ban Dân tộc tỉnh tham mưu, đã góp phần từng bước phát triển KT-XH, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, củng cố niềm tin sâu sắc của đồng bào các dân tộc trong tỉnh đối với Đảng, Nhà nước.

Đến nay, các chương trình, chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) 1719 đã được triển khai nhanh, hiệu quả, với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của địa phương. Tỉnh Hòa Bình đã trở thành một trong những “điểm sáng” về thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong phạm vi cả nước. Nhiều tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc đã nhận được nhiều bằng khen, cờ thi đua các cấp.

leftcenterrightdel
Trưởng ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình Đinh Thị Thảo phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TK 

Nhân dịp này, thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo UBDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong 20 năm qua. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hòa Bình chỉ đạo hệ thống chính trị toàn tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc. Đề nghị cơ quan công tác dân tộc các cấp của tỉnh Hòa Bình thực hiện tốt một số nhiệm vụ…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương thành tích của các thế hệ cán bộ làm công tác dân tộc trong 20 năm qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Dân tộc tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh xây dựng chương trình hành động cụ thể. Tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Ðề án tổng thể phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Huy động nguồn lực, có giải pháp hợp lý về vốn để tập trung đầu tư củng cố, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống, cải thiện hệ thống phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh…

Nhân dịp này, đồng chí Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng Ban Dân tộc tỉnh; Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh tặng hoa và bức trướng chúc mừng Ban Dân tộc tỉnh.

Trần Kiên