6 tháng đầu năm 2024, vượt qua các thách thức, TKV đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 88.672 tỷ đồng, đạt 50,6% kế hoạch năm, bằng 106,2% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận dự kiến 2,28 nghìn tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước 13,35 nghìn tỷ đồng, bằng 52,4% so với kế hoạch. Các chỉ tiêu chính của Tập đoàn và các công ty TKV cơ bản đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Toàn Tập đoàn đã bắt tay xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các quy hoạch được Chính phủ phê duyệt, gồm: Quy hoạch tổng thể năng lượng Quốc gia; quy hoạch khoáng sản; quy hoạch điện VIII; đề án cơ cấu lại Tập đoàn.

Hoàn thành việc hợp nhất Công ty Cổ phần Than Đèo Nai và Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu. Công ty hợp nhất chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/6/2024.

Bên cạnh đó, TKV đã đảm bảo cấp đủ than cho điện, 6 tháng đầu năm 2024, sản lượng than cấp cho sản xuất điện tăng hơn 2 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2023.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV Ngô Hoàng Ngân phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo cấp trên và chỉ đạo định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ảnh: TKV

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy đánh giá cao kết quả TKV đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024.

Đồng thời, đề nghị Tập đoàn trong 6 tháng cuối năm chú trọng tối ưu chi phí khai thác than tối đa, nhằm đáp ứng đủ nhiên liệu, có dự phòng cho các nhà máy nhiệt điện; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quan tâm, tăng cường công tác quản lý an toàn lao động, chú trọng nghiên cứu ứng dụng công ghệ thông tin trong việc nhận diện nguy cơ rủi ro.

Quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng môi trường sản xuất, sinh hoạt cho người lao động; tập trung giải quyết các thủ tục cấp giấy phép, đầu tư các dự án trọng điểm theo chiến lược quy hoạch; tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu Tập đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...

Về phía Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, ông Đỗ Hữu Huy cũng đề nghị, Vụ Năng lượng tiếp tục phối hợp với Tập đoàn rà soát, phê duyệt kế hoạch, đảm bảo tỉ lệ dải ngân vốn các dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tích cực tham mưu cho lãnh đạo xử lý các kiến nghị, vướng mắc của Tập đoàn... để TKV hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phát triển bền vững trong thời gian tới...

leftcenterrightdel
 Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: TKV

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và chỉ đạo định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân nhấn mạnh, thời gian tới, toàn Tập đoàn phải chú trọng công tác an toàn - vệ sinh lao động; cần có các giải pháp tích cực, hữu hiệu để thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro, phòng ngừa các nguy cơ gây mất an toàn.

Tiếp tục làm tốt các mặt công tác quản lý, quản trị nội bộ; triển khai các chương trình ứng dụng cơ giới hóa, tin học hóa, tự động hóa, chuyển đổi số nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tiếp tục bám sát kế hoạch phối hợp kinh doanh đã ban hành để thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra...

Tập trung thúc đẩy tiến độ các đề án, dự án đầu tư; bảo đảm an ninh trật tự, tài nguyên ranh giới mỏ, quản lý đất đai trong toàn Tập đoàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua, lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024; tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, việc làm và các phúc lợi khác cho người lao động...

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; khẳng định trong 6 tháng đầu năm 2024, Tập đoàn đã hoàn thành sứ mệnh cung ứng đủ than cho các nhà máy nhiệt điện trong thời gian cao điểm.

Để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tổng giám đốc TKV nhấn mạnh, các công ty, đơn vị cần tiếp tục chú trọng vào công tác an toàn lao động, công tác quản lý chất lượng khoáng sản, tiếp tục đáp ứng đủ than cho sản xuất điện.

Ngoài ra, lãnh đạo đơn vị cần chia sẻ, động viên cán bộ công nhân viên đơn vị để người lao động thêm tin yêu, gắn bó với ngành; phát triển văn hóa doanh nghiệp. Đặc biệt, cần triển khai một cách toàn diện, triệt để theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của TKV trong các quy hoạch Quốc gia về năng lượng và khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó, đặc biệt chú ý liên thông ba ngành năng lượng: Than - điện - luyện kim...

Trọng Tài