Vì vậy, đẩy mạnh đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cả hệ thống chính trị và của mỗi cán bộ, đảng viên trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

 

Nâng cao công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng

Những tháng đầu năm 2022, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục lợi dụng tình hình trên Biển Đông, công tác xét xử các vụ án, công tác cán bộ, việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, giá cả một số hàng hóa đầu vào tăng, nhất là giá xăng dầu, nguồn nhân lực lao động thiếu hụt cục bộ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và những vấn đề phức tạp, nhạy cảm… để gia tăng hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và các doanh nghiệp trong đó có ngành Dầu khí.

Trước tình hình đó, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch, công văn nhằm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020 -2025. Cùng với việc cung cấp, phát hành các tài liệu, đề cương của Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo việc biên soạn, phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng và phát hành các bộ phim, tài liệu, kỷ yếu chuyên đề, sách giới thiệu các cá nhân, tập thể, tấm gương tiêu biểu; nghiêm túc thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị các chuyên đề (theo các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương). Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng, Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì thông qua tổ chức các hội nghị trực tuyến và xây dựng ban hành Kế hoạch số 172-KH/ĐU ngày 8/11/2021 để triển khai thực hiện trong toàn Tập đoàn; gắn học tập với xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết cụ thể, thiết thực; đồng thời tổ chức đoàn công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện tại các cấp ủy trực thuộc.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là việc làm thường xuyên, liên tục
Các chi/đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII
 

Các cấp ủy, tổ chức Đảng từ Tập đoàn tới cơ sở đã duy trì việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận quần chúng lao động trong ngành và dư luận xã hội, nhất là những vấn đề chính trị thời sự có liên quan đến tình hình Biển Đông, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tích cực tuyên truyền giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển. Từ chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn và hướng dẫn của Đảng ủy Khối trong thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo, yêu cầu các chi/đảng bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và triển khai sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”, qua đợt sinh hoạt có thể khẳng định nhận thức của các cấp ủy đảng, tập thể lãnh đạo, cá nhân từng cán bộ lãnh đạo quản lý và các cơ quan được phân công tham mưu đã nghiêm túc thực hiện. Việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” trong Tập đoàn được tổ chức đều khắp, bài bản, thực chất, kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, chỉ sau gần 2 tháng triển khai đã có 32/32 (100%) các chi/đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn hoàn thành các nội dung đề ra.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tập đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tập đoàn đến từng cán bộ, đảng viên và người lao động; Phản bác những luận điểm sai trái về vấn đề kinh tế - xã hội, lao động việc làm, chế độ, chính sách của Nhà nước cũng như những vấn đề liên quan đến hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên; Đa dạng hóa các hình thức, công cụ tuyên truyền, chú trọng cổ động trực quan, cải tiến công tác truyền thông và tổ chức sự kiện theo hướng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả và tiết kiệm; Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nhằm giáo dục truyền thống, tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc và của ngành; Chú trọng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt diễn biến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động; Kiểm soát và ngăn chặn kịp thời những thông tin xấu, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đến uy tín, thương hiệu, văn hóa Petrovietnam. Qua đó, tạo cho cán bộ, đảng viên, người lao động ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, không hoang mang dao động, chủ động triển khai nhiệm vụ hướng đến hoàn thành mục tiêu chung, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hoạt động đoàn thể hướng tới chuyên nghiệp, thiết thực.

Tuy nhiên, các đối tượng hoạt động chống phá có nhiều thủ đoạn, kỹ năng sử dụng các thủ thuật trên mạng xã hội ngày càng tinh vi nên gây khó khăn trong công tác phản biện, đấu tranh, ngăn chặn và gỡ bỏ thông tin.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo đăng tải, lan tỏa các thông tin tích cực, chính thống tới các cơ quan báo chí, truyền thông về mọi mặt hoạt động của Đảng và Tập đoàn một cách nhanh chóng, kịp thời, giúp cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về những đóng góp của ngành Dầu khí đối với đất nước qua 6 thập kỷ; luôn duy trì bộ phận theo dõi, chọn lọc thông tin, bài viết hay, câu chuyện hay về các hoạt động của Tập đoàn và đơn vị; cung cấp, đăng tải các tuyến bài cho các cơ quan báo chí, truyền thông nội bộ theo định hướng tuyên truyền theo phương châm “Dùng cái đẹp, dẹp cái xấu”. Đồng thời, mở chuyên mục trên website của Tập đoàn như “Chuyện hay mỗi tuần” để đăng tải các câu chuyện hay trong toàn Tập đoàn; tạo thư mục “Tài liệu công tác tuyên giáo” để đăng tải, định hướng tuyên truyền các thông tin chính thống chỉ đạo từ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và Tập đoàn tới các đơn vị trong Tập đoàn; tạo nhóm zalo các cán bộ làm công tác tuyên giáo, thông tin kịp thời mọi chủ trương, chỉ đạo từ Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tập đoàn nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa các cán bộ làm công tác tuyên giáo, hỗ trợ cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là việc làm thường xuyên, liên tục
Người lao động Dầu khí thực hiện nghi lễ chào cờ trên giàn khoan ngoài Biển Đông

 

Đảng ủy Tập đoàn đã không ngừng định hướng công tác truyền thông để đưa tin các mặt hoạt động của Tập đoàn gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp; các hoạt động của lãnh đạo Tập đoàn chăm lo, chúc tết các kỹ sư, công nhân lao động, thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn...; các hoạt động thực hiện công tác an sinh xã hội tại các tỉnh thành và đảm bảo an ninh, an toàn, nhất là việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong và sau dịp Tết Nguyên đán; các hoạt động, tài liệu, ấn phẩm, viết bài tham luận chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối DNTW (11/4/2007 - 11/4/2022); biên tập bài viết gửi tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; nhiều tập thể, cá nhân Tập đoàn đã đạt giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2021.

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Để cấp ủy cơ sở tiếp tục làm tốt hơn vai trò của mình trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thời gian qua, Đảng ủy Tập đoàn đã luôn tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, bằng các giải pháp kỹ thuật cụ thể: tiếp tục triển khai Chỉ thị về “Ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên và người lao động Dầu khí khi tham gia mạng xã hội”; nâng cấp cải tiến và đổi mới phương pháp quản lý, vận hành website, intraweb của Tập đoàn; các tạp chí, bản tin, website, trang thông tin nội bộ của đơn vị; tạo lập thư mục thông tin nhanh các chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ của Đảng ủy Tập đoàn tới các cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở... với thông tin phong phú về cả nội dung và hình thức; duy trì điểm báo hàng ngày để cung cấp thông tin tới các đồng chí lãnh đạo và các đơn vị, đoàn thể trong Tập đoàn.

Thường xuyên chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc nắm bắt tư tưởng của cán bộ đảng viên thông qua hệ thống cộng tác viên dư luận xã hội, tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước; nghiêm cấm lan truyền những thông tin sai lệch hoặc phát tán những thông tin mang tính xuyên tạc, vu khống, kích động gây rối. Định kỳ làm việc với cơ quan quản lý nhà nước để phối hợp chấn chỉnh, chỉ đạo, nhắc nhở các cơ quan, cá nhân đưa tin chưa được kiểm chứng, thậm chí bóp méo thông tin; các thông tin, hình ảnh, video clip đăng tải trên mạng xã hội… làm ảnh hưởng tiêu cực tới Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Thời gian tới, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức trước sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội và sự tuyên truyền, chống phá tinh vi của các phần tử xấu, thế lực phản động, thù địch để thúc đẩy sự “tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ cũng như những vấn đề mới nảy sinh, những diễn biến phức tạp của những mâu thuẫn xã hội... Trong bối cảnh trên, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị” là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Để bảo vệ, phát triển và kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tập đoàn cần xác định việc xây dựng, phòng ngừa kết hợp với đấu tranh phản bác trên nhiều mặt trận (cả đấu tranh trực diện và đấu tranh trên không gian mạng) nhằm kiên định mục tiêu lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm lấy dân làm gốc, phương thức cầm quyền của Đảng đã được nêu trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Kết hợp các phương thức đấu tranh linh hoạt với các luận điểm sai trái, những thông tin xấu ảnh hưởng trực tiếp đến Tập đoàn từ bên ngoài, từ trong chính nội bộ Tập đoàn và đơn vị. Trong công tác bảo vệ, lấy phương châm “Dùng cái đẹp, dẹp cái xấu”, tăng cường tuyên truyền cái tốt, các hoạt động tích cực của Tập đoàn, tổ chức phòng ngừa những thông tin xấu, độc; thực thi, giám sát, cảnh báo, định hướng các hoạt động Tập đoàn theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm khẳng định vai trò, vị trí, đóng góp của doanh nghiệp nhà nước.

Trong công tác đấu tranh, phản bác tiến hành bằng nhiều biện pháp từ trực quan, trực diện đến gián tiếp để cảnh báo; tổ chức xây dựng, củng cố lực lượng theo hướng linh hoạt, tùy từng thời điểm, từng vụ việc cụ thể để lựa chọn lực lượng và phương pháp đấu tranh phù hợp.

 

PVN