Sau khi Thanh tra TP ban hành Kết luận thanh tra số 33/KL-TTTP-P3 ngày 12/12/2019 về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong thực hiện Dự án Khu dân cư Nhơn Đức do Cty Vạn Phát Hưng làm chủ đầu tư, ngày 31/3/2020, Chủ tịch UBND TP đã có buổi họp nghe báo cáo những nội dung tại kết luận thanh tra.

Ngày 10/4/2020, Văn phòng UBND TP đã có văn bản truyền đạt kết luận, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP đối với vụ việc trên. Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thống nhất cơ bản nội dung Kết luận thanh tra số 33/KL-TTTP-P3 ngày 12/12/2019 của Thanh tra TP.

leftcenterrightdel
 Liên quan tới các sai phạm, thiếu sót đã nêu trong kết luận thanh tra, nhiều cá nhân, tập thể sẽ bị kiểm điểm trách nhiệm. (Ảnh: TM)

Liên quan đến các vi phạm về đất đai của công ty đã được nêu tại kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND TP giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý trước khi tiếp tục giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty theo đúng quy định.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP cũng giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận nguyên nhân, trách nhiệm trong việc Cty Vạn Phát Hưng chậm nộp tiền sử dụng đất tại dự án 9,33 ha, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè và xin ý kiến Hội đồng Thẩm định giá đất TP để trình UBND TP xem xét, quyết định về số tiền tương đương tiền chậm nộp tiền sử dụng đất của Cty Vạn Phát Hưng tại dự án theo đúng quy định.

Đối với các hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản của Cty Vạn Phát Hưng được nêu trong kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND TP giao Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, yêu cầu Sở Xây dựng cần tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản trong quá trình thực hiện dự án của Cty Vạn Phát Hưng.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND TP yêu cầu Cty Vạn Phát Hưng phải chịu trách nhiệm khắc phục ngay các vi phạm về đất đai, xây dựng, nhà ở… (Ảnh: TM) 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong giao Cục trưởng Cục Thuế TP kiểm tra việc Cty Vạn Phát Hưng phân bổ giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng bao gồm chi phí thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân là hơn 52 tỷ đồng (công ty chưa cung cấp tài liệu để chứng minh), nhưng trên thực tế chi phí này đã được tính khấu trừ hoàn toàn vào tiền sử dụng đất phải nộp để kết luận, xử lý vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra số tiền hơn 658 tỷ đồng mà Cty Vạn Phát Hưng đã nhận từ Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường về khoản hoàn trả liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi một phần đất tại dự án để xác định thuế giá trị gia tăng chủ đầu tư phải nộp theo đúng quy định, đảm bảo thu đúng, thu đủ vào ngân sách Nhà nước.

Đối với chủ đầu tư là Cty Vạn Phát Hưng, Chủ tịch UBND TP yêu cầu đơn vị này phải khẩn trương đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư về việc giãn tiến độ thực hiện dự án, trong đó cần có kế hoạch cụ thể, cam kết về tiến độ, khả năng tài chính để tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng…), hạ tầng xã hội, xây dựng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở, trường học tại dự án theo đúng quy hoạch được duyệt…

Cty Vạn Phát Hưng phải chịu trách nhiệm khắc phục ngay các vi phạm về đất đai, xây dựng, nhà ở… đã được nêu rõ trong kết luận thanh tra.

Cty Vạn Phát Hưng cũng bị yêu cầu phải nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai, về tiền sử dụng đất, các khoản thuế, phí, lệ phí… tại dự án đúng quy định của pháp luật theo các thông báo, quyết định có liên quan của cơ quan có thẩm quyền…

Liên quan tới các sai phạm, thiếu sót đã nêu trong Kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong giao Giám đốc các Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế TP, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP và Thanh tra TP…

Tuấn Minh