Ngày 4/3/2013, UBND TP Hà Nội ra quyết định thu hồi toàn bộ nhà, đất tại 35 Điện Biên Phủ. Ngày 19/3, ông Nguyễn Sơn Lộ, Viện trưởng Viện SENA tiếp khiếu... Ngày 1/10/2013, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5945 bác toàn bộ khiếu nại (KN) trên.

Sau khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội có quyết định thu hồi toàn bộ nhà, đất là công sản tại 35 Điện Biên Phủ do Viện SENA thuê sử dụng, ông Nguyễn Sơn Lộ KN cho rằng Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 4/3/2013 của UBND TP Hà Nội trái với Luật Đất đai, không đúng trình tự Nhà nước quy định về thu hồi đất…
   
Qua 6 tháng rà soát cẩn thận vụ việc, ngày 12/9/2013, Thanh tra TP Hà Nội có Kết luận số 2405/TTTP-P1 tiếp tục khẳng định: Nhà đất tại 35 đường Điện Biên Phủ là nhà vắng chủ, Nhà nước đã quản lý từ năm 1961.

Theo quy định tại Quyết định số 297/CT ngày 2/10/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) thì từ ngày 1/7/1991, nhà và đất tại 35 Điện Biên Phủ đã giao cho doanh nghiệp Nhà nước: Cty Kinh doanh nhà số 1 (nay là Cty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội) quản lý, ký hợp đồng cho Viện SENA (trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam) thuê để làm việc.

Năm 1997, Cty Kinh doanh nhà số 1 thực hiện việc cải tạo nhà 35 Điện Biên Phủ (Nhà nước cấp giấy phép xây dựng cho Cty Kinh doanh nhà số 1), Viện SENA là đơn vị đang thuê nhà xin tự cải tạo nhà bằng nguồn vốn của Viện và cam kết, thống nhất Nhà nước sở hữu toàn bộ đất, toàn bộ công trình sau cải tạo (tại Điều 1, Biên bản số 28-XN-QL ngày 5/7/1997 lập giữa Sở Nhà đất Hà Nội, Xí nghiệp Quản lý nhà Ba Đình, Viện SENA đã ghi: Nhà nước sở hữu toàn bộ đất, toàn bộ công trình sau khi cải tạo và công trình hạ tầng kỹ thuật ngôi nhà và quản lý cho thuê lại).

Mặt khác, từ năm 1961 đến nay, Nhà nước chưa quyết định cho phép chuyển dịch sở hữu nhà đất tại 35 Điện Biên Phủ cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. Vì vậy, cho đến nay, toàn bộ nhà đất tại 35 Điện Biên Phủ vẫn thuộc sở hữu Nhà nước mà đại diện chủ sở hữu là UBND TP Hà Nội.
   
Trong quá trình thuê sử dụng đất, Viện SENA không kê khai sử dụng nhà, đất theo quy định, tự ý cho một số tổ chức, cơ quan khác thuê lại là vi phạm Điều 495 Bộ luật Dân sự và khoản 2, Điều 5 Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ, vi phạm quy định về “quản lý, sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn TP Hà Nội…”.
   
Vi phạm của Viện SENA và việc làm thiếu trách nhiệm của Cty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội trong quản lý, sử dụng nhà 35 Điện Biên Phủ đã được Thanh tra TP có Kết luận thanh tra số 1918/KL-TTTP(P1) ngày 13/10/2009 và tại Văn bản số 708/TTTP(P1) ngày 10/0\5/2010; UBND TP chỉ đạo xử lý, chỉ đạo giải quyết tại Thông báo số 240/TB-UBND ngày 8/7/2010 và Văn bản số 105/UBND-TNMT ngày 6/10/2012. 

Trong quá trình xem xét giải quyết kiến nghị, KN đối với Viện SENA, Thanh tra TP đã chủ trì cùng các sở, ngành liên quan đối thoại với Viện SENA, nhưng Viện không cung cấp được hồ sơ có tình tiết mới mà tiếp khiếu… 

Do đó, việc UBND TP ban hành Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 4/3/2013 thu hồi 565,4m2 đất có nhà và công trình tại 35 Điện Biên Phủ để giao cho UBND quận Ba Đình quản lý và tổ chức giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án mở rộng trụ sở làm việc cho Công an quận Ba Đình là đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. 

Tại quyết định này, UBND TP đã giao các sở, ngành thẩm định phương án hoàn trả giá trị tài sản còn lại của công trình xây dựng thêm cho Viện SENA; bố trí diện tích nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại Cung Trí thức Hà Nội cho Viện SENA thuê làm trụ sở làm việc theo chính sách chung của TP là giải quyết có lý, có tình, thể hiện sự quan tâm của UBND TP đến quyền lợi và hoạt động của Viện SENA…
   
Như vậy, nội dung KN của Viện SENA đối với Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 4/3/2013 của UBND TP Hà Nội là không đúng. 

Ngày 20/6/2013, UBND TP Hà Nội đã đối thoại với ông Nguyễn Sơn Lộ. Tại buổi đối thoại, Viện SENA có cung cấp hồ sơ và tài liệu nhưng nội dung không có tình tiết gì mới.
   
Từ các căn cứ và kết luận trên, sau khi kiểm tra, xem xét ý kiến của Viện trưởng Viện SENA tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã giữ nguyên Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 4/3/2013. Việc Viện SENA KN đối với Quyết định số 1977/QĐ-UBND là không có cơ sở để giải quyết…

Đinh Lê