Chuyển nhượng thầu không đúng quy định

Kết luận thanh tra chỉ ra quy chế chi tiêu nội bộ chưa quy định cụ thể về mức chi tiền hoa hồng cho người dẫn khách tới lưu trú, tiền ăn trưa; chưa quy định cụ thể các mục, định mức chi, đối tượng được hưởng cho các quỹ (mức chi các ngày lễ, tết, chi hỗ trợ hoạt động đoàn thể…).

Trung tâm chưa có phương án phân công người lao động trong đơn vị tham gia vào hoạt động dịch vụ để tính công, chi trả thù lao, chi phí làm cơ sở hạch toán hiệu quả hoạt động liên doanh, liên kết từ nguồn thu dịch vụ.

Một số khoản chi chưa đúng tính chất quỹ như: Dùng quỹ phúc lợi chi nộp tiền vi phạm về thuế; dùng quỹ bổ sung thu nhập năm 2019 chi tiền quà Tết Nguyên đán, tiền quà ngày lễ 30/4, 1/5; dùng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp chi tiền công tác phí, chi thuê phòng nghỉ.

Đối với gói thầu cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp khu nhà sáng tác - hành chính Nhà sáng tác Đà Lạt, kết luận chỉ ra, việc không lắp đặt 9 bộ đèn Led loại hộp 3 bóng nhưng vẫn nghiệm thu thanh toán số tiền gần 8,8 triệu đồng và một số hạng mục, mặc dù chủ đầu tư đã khắc phục, nhưng thực tế quá trình triển khai đã thực hiện không đúng quy định về nghiệm thu thanh, quyết toán.

Đây là việc nghiệm thu khống khối lượng khi đơn vị thi công không thực hiện lắp đặt nhưng chủ đầu tư, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát và đơn vị thi công vẫn nghiệm thu và thanh toán.

Gói thầu cải tạo, chống xuống cấp khu A Nhà sáng tác Vũng Tàu, nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Công nghệ An Toàn đã hợp đồng với 2 nhà thầu phụ (Công ty TNHH Cơ điện lạnh Gia Nguyễn và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư XNK Bảo Minh), tổng giá trị nhà thầu ký với 2 nhà thầu phụ là gần 4 tỷ đồng, tương đương khoảng 44,2% giá trị hợp đồng và gói thầu bổ sung, thay thế thiết bị, nội thất Nhà sáng tác Vũng Tàu, thực hiện giao kết theo hợp đồng nhà thầu thi công là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng nội thất DK đã ký hợp đồng với 2 nhà thầu phụ là Công ty TNHH Thiết bị viễn thông Nguyễn Hoàng và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Lê Hồng, tổng giá trị 2 gói thầu ký với nhà thầu phụ là 869 triêu đồng/2,4 tỷ, tương đương khoảng 35% giá trị hợp đồng.

“Đây là hành vi chuyển nhượng thầu quy định tại điểm a, khoản 8, Điều 89 Luật Đấu thầu: “Nhà thầu đã chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc có giá trị 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng tính trên giá trị hợp đồng đã ký kết thì được coi là hành vi chuyển nhượng thầu”, là hành vi bị cấm theo Luật Đấu thầu”, Thanh tra Bộ nhấn mạnh.

Chứng từ chi không hợp lý

Về chứng từ kế toán, các phiếu chi không có chữ ký của người lập phiếu, một số phiếu chi không ghi rõ nguồn nợ, có.

Một số phiếu chi sửa chữa, mua sắm thiếu chứng từ kèm theo như giấy đề xuất được phê duyệt, đề nghị thanh toán. Một số phiếu chi trả tiền thuê xe không có hợp đồng, thanh lý hợp đồng, không rõ mục đích sử dụng. Mua vật tư, văn phòng phẩm không có nhập kho, xuất kho.

Chi làm thêm giờ không có đề xuất, phê duyệt của thủ trưởng, nội dung công việc; chi tiếp khách không rõ đoàn khách, không có đề xuất, không có số lượng khách, nội dung công việc.

Chi tiền cho các ngày lễ, tết, chi tiền quà cho đối tác… không có đề xuất, không có phê duyệt của giám đốc, không quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Nhà sáng tác Đà Nẵng có một số chứng từ chưa hợp lý về thời gian, không đủ điều kiện thanh toán, có biểu hiện hợp thức hóa chứng từ khi phiếu chi thanh toán là tháng 1/2019 nhưng hóa đơn tài chính là tháng 6/2019 cụ thể: PC01 ngày 3/1/2019: 9,5 triệu đồng; PC02 ngày 3/1/2019: 6,5 triệu đồng; PC03 ngày 3/1/2019: 700 nghìn đồng; PC15 ngày 28/2/2019: 1,5 triệu đồng. Năm 2019 chi mua cây cảnh: 21,5 triệu, không có đề xuất, lý do mua, phiếu chi cho giám đốc nhà sáng tác nhận tiền.

Công tác PCTN thực hiện còn sơ sài

Trung tâm chưa thường xuyên thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN, chưa có văn bản triển khai thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN.

Việc thực hiện kê khai tài sản của một số đối tượng thuộc diện phải kê khai chưa đúng hướng dẫn như: Thay đổi nội dung mẫu kê khai; chưa kê khai thông tin về nhà ở; chưa kê khai số giấy chứng nhận quyền sở hữu; kê khai cả con đã thành niên. Người nhận bản kê khai chưa ký nhận vào bản kê khai. Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập chưa được lập thành biên bản để lưu hồ sơ theo quy định.

Chưa ban hành quy tắc ứng xử riêng của đơn vị; chưa xây dựng kế hoạch, chưa chuyển đổi vị trí công tác theo quy định; chưa thành lập ban thanh tra nhân dân.

Chưa thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo định kỳ về công tác PCTN theo quy định.

Trách nhiệm thuộc về người đứng đầu đơn vị là Giám đốc Trung tâm.

Thanh tra Bộ kiến nghị Bộ trưởng chỉ đạo Giám đốc Trung tâm - chủ đầu tư thực hiện lại việc quyết toán đối với gói thầu cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp khu nhà sáng tác-hành chính Nhà sáng tác Đà Lạt và gói thầu cải tạo, chống xuống cấp khu A Nhà sáng tác Vũng Tàu.

Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân về việc không thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ được giao khi để xảy ra các hành vi vi phạm, thiếu sót trong công tác quản lý dự án, sử dụng vốn đầu tư xây dựng.

Thực hiện lại việc quyết toán của các gói thầu cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp khu nhà sáng tác-hành chính Nhà sáng tác Đà Lạt và Gói thầu cải tạo, chống xuống cấp khu A Nhà sáng tác Vũng Tàu. Sau khi có kết quả quyết toán lại, tham mưu để trình lãnh đạo Bộ phê duyệt lại quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định pháp luật.

Trung tâm khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý tài chính, kế toán nêu trên.

Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước khoản chi của Nhà sáng tác Đà Nẵng số tiền 40 triệu. Thực hiện lại việc quyết toán, loại khỏi quyết toán, có biện pháp thu hồi số tiền do nghiệm thu khống gần 8,8 triệu đồng. Thực hiện việc đối chiếu, thu tiền chi phí điện, nước của nhà thầu đã sử dụng của nhà sáng tác khi thi công công trình để nộp ngân sách Nhà nước.

Thường xuyên chú trọng, quan tâm đến công tác PCTN, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cùng các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác PCTN.

Thái Hải