Cụ thể, về vận tải đường bộ, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra, phát hiện và tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt 448 trường hợp. Trong đó, chấp hành xử phạt vi phạm hành chính 389 trường hợp; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng đối với 102 trường hợp; tước giấy chứng nhận kinh doanh và tem 2 tháng 1 trường hợp; ban hành quyết định thu hồi phù hiệu 18 xe của 13 đơn vị do vi phạm tốc độ từ 5 lần/1000km; xử phạt hành chính về vi phạm thời gian lái xe liên tục và không truyền dữ liệu giám sát hành trình của 81 đơn vị, với 2.833 phương tiện; lập biên bản và xử phạt đối với 14 phương tiện quá tải, quá khổ.

Ngoài ra, Thanh tra Sở GTVT đã xử phạt vi phạm hành chính về niêm yết không chính xác tên đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên các xe đầu kéo, xếp hàng hóa lên mỗi xe ô tô vượt quá trọng tải cho phép và không cấp giấy vận tải cho lái xe theo quy định đối với các đơn vị: Công ty TNHH Phúc Sơn, Công ty TNHH Anh Kiên và Công ty TNHH MTV Phúc Hưng.

Trong thời gian tới, Thanh tra Sở GTVT Lâm Đồng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ như: Vi phạm qua thiết bị giám sát hành trình, tăng cường giám sát các kỳ kiểm tra tốt nghiệp nghề, tổ chức tuần tra, kiểm tra ngoài giờ hành chính, xử lý các hành vi vi phạm đối với xe chạy thí điểm; chủ động nghiên cứu, rà soát và tham mưu lãnh đạo Sở GTVT ban hành các văn bản hướng dẫn công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh như: Công tác quản lý giao thông, phương án đảm bảo giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông.

Đồng thời, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ cho người dân, chủ phương tiện và các công ty vận tải hàng hóa, vận tải hành khách; nhằm nâng cao ý thức chấp hành tốt luật an toàn giao thông đường bộ đối với người dân, chủ phương tiện và các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Sáng