Kiến nghị xử lý sai phạm hơn 4,9 tỷ đồng

Trong quý I, ngành Thanh tra Thái Bình đã thực hiện 29 cuộc thanh tra hành chính (18 cuộc triển khai kỳ trước, 11 cuộc triển khai trong kỳ); 51 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 207 đơn vị.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm hơn 4,9 tỷ đồng (kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 2,2 tỷ đồng; kiến nghị xử lý theo thẩm quyền gần 2,7 tỷ đồng); quyết định xử phạt và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính gần 2 tỷ đồng…

Trong đó, Thanh tra tỉnh tổ chức thực hiện 9 cuộc thanh tra. Qua thanh tra, đã chuyển 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình xem xét, xử lý theo quy định (vụ việc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại Trung tâm Tư vấn hỗ trợ đầu tư và Dịch vụ khu công nghiệp).

Đồng thời, tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra; triển khai, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, huyện, TP rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại (KN), tố cáo (TC) đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn. Đối với các vụ việc theo Kế hoạch 363 của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết đối với 1 vụ việc còn lại của Kế hoạch số 128, ngày 5/12/2019 của UBND tỉnh.

Thanh tra các sở, ngành đã tiến hành 51 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 152 đơn vị, cá nhân. Qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm gần 4,8 tỷ đồng; quyết định xử phạt và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính gần 2 tỷ đồng.

Thanh tra các huyện, TP tiếp tục thực hiện 11 cuộc thanh tra triển khai từ kỳ trước và triển khai 9 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2024 tại 32 đơn vị. Qua thanh tra, đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm 141 triệu đồng…

Tiếp 1.460 lượt công dân

Trong kỳ báo cáo, cơ quan hành chính các cấp của tỉnh Thái Bình đã tiếp 1.460 lượt công dân, với 679 vụ việc (tăng 7 vụ việc so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, có 13 đoàn đông người (giảm 6 lượt đoàn), với 11 vụ việc (giảm 20 vụ việc so với cùng kỳ).

Tiếp nhận 1.002 đơn KN, TC, kiến nghị, phản ánh. Có 811 đơn đủ điều kiện xử lý (80 KN; 74 TC; 657 kiến nghị, phản ánh) về 682 vụ việc.

Qua phân loại, có 36 đơn KN, 21 đơn TC thuộc thẩm quyền và đã thụ lý giải quyết. Đến nay, đã giải quyết 17 đơn KN, 13 đơn TC. Qua giải quyết TC, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc, 1 đối tượng; xử lý hành chính 1 cá nhân.

Theo Thanh tra tỉnh Thái Bình, nội dung KN, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến việc dừng chế độ trợ cấp người có công đối với các trường hợp hưởng sai quy định theo Kết luận thanh tra số 44, ngày 2/4/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; một số nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

TC cán bộ không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế, đất đai, xây dựng cơ bản và thực hiện chính sách xã hội; TC thủ trưởng một số cơ quan hành chính thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết KN, TC...

Thanh tra tỉnh Thái Bình đánh giá, trong quý I, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã tích cực tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN, TC.

Công tác tiếp công dân được duy trì nề nếp; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã thực hiện khá nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu. Việc kiểm tra, rà soát, phối hợp trong giải quyết đơn thư có nhiều tiến bộ, nhất là đối với các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài…

Đồng thời, việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra đã bám sát hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của tỉnh; nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào các lĩnh vực quản lý Nhà nước dễ phát sinh tiêu cực và những vấn đề dư luận quan tâm.

Đặc biệt, việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra đối với doanh nghiệp đã được chỉ đạo thực hiện ngay từ khi xây dựng kế hoạch thanh tra. Các cuộc thanh tra được tiến hành chủ động, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; kết luận chính xác, khách quan. Qua thanh tra, đã phát hiện và kịp thời kiến nghị xử lý vi phạm, chấn chỉnh công tác quản lý; qua đó, góp phần giữ vững ổn định tình hình địa phương.

Trong quý I năm 2024, Thanh tra tỉnh Thái Bình đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN, TC và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn…

Cùng với đó, đã tổ chức hội nghị quán triệt Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán đến cán bộ công chức Thanh tra tỉnh, chánh thanh tra, phó chánh thanh tra sở, ngành, huyện, TP.

Ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua năm 2024 trong toàn ngành Thanh tra Thái Bình. Đồng thời, ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa Thanh tra 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Phối hợp với UBND huyện Đông Hưng tổ chức 2 lớp tập huấn cho cán bộ cấp huyện và cấp xã được cấp tài khoản để báo cáo, tổng hợp, theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý, giải quyết KN, TC hướng tới mục tiêu khai thác, vận hành, sử dụng hiệu quả Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về KN, TC…

Trọng Tài