Đối tượng thanh tra là Công ty TNHH Tập đoàn Xuân Lãm và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Thời gian thanh tra 20 ngày làm việc tại đơn vị, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không tính ngày lễ, ngày nghỉ).

Đoàn thanh tra gồm 4 thành viên, do ông Vũ Ngọc Bảo - Phó Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 1 làm Trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thực hiện nội dung thanh tra theo kế hoạch được duyệt; chấp hành các quy định về công tác thanh tra; quyền hạn của đoàn theo quy định tại Điều 46, 47 Luật Thanh tra.

Chánh Thanh tra tỉnh trực tiếp giám sát hoạt động của đoàn thanh tra.

Dự án Khu đô thị mới Chạp Khê, phường Nam Khê, TP Uông Bí được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 542 ngày 17/3/2014 và UBND TP Uông Bí phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 3195 ngày 25/5/2015; có diện tích 37,4ha.

Sau việc Công ty TNHH Tập đoàn Xuân Lãm huy động vốn góp của các nhà đầu tư thứ cấp không đúng quy định, UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, rà soát, tham mưu đề xuất xem xét, quyết định thu hồi, hủy bỏ quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Ngày 18/6/2018, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 2173, trong đó có nội dung: Chấm dứt hoạt động đầu tư của Công ty TNHH Tập đoàn Xuân Lãm đối với Dự án Khu đô thị mới Chạp Khê.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao UBND TP Uông Bí quản lý chặt chẽ quỹ đất theo đúng quy hoạch được duyệt và quỹ đất Công ty TNHH Tập đoàn Xuân Lãm đã tự bồi thường, giải phóng mặt bằng theo hình thức tự thỏa thuận.

Trọng Tài