Phó Chánh Thanh tra thành phố Vũ Anh Thư cho biết: Thực hiện Văn bản số 2354/TTCP-KHTH ngày 23/10/2023 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra năm 2024, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 4363/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 về Kế hoạch thanh tra năm 2024.

Nội dung thanh tra tập trung vào các vấn đề xã hội đang quan tâm như: Quản lý thu chi tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, việc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí; quản lý sử dụng đất đai; thanh tra chuyên đề trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức và thực hiện chủ đề năm 2024 của UBND thành phố Hải Phòng “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Tăng cường thực hiện chính sách xã hội và chuyển đổi số”…

Thanh tra thành phố đã tham mưu UBND thành phố Hải Phòng ban hành văn bản hướng dẫn thanh tra các quận, huyện, sở, ngành triển khai, thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2024 đảm bảo đúng theo quy định pháp luật.

Quý I năm 2024, toàn ngành Thanh tra thành phố đã tiến hành triển khai 44 cuộc thanh tra hành chính, tăng 4,76% so với cùng kỳ năm 2023, thanh tra theo kế hoạch 38 cuộc, số cuộc thanh tra đột xuất 6 cuộc.

Đã ban hành kết luận thanh tra 7 cuộc, các kết luận thanh tra ban hành đảm bảo theo quy định pháp luật; số đơn vị được thanh tra là 131 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 8.462 triệu đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền hơn 8.282 triệu đồng, kiến nghị khác về kinh tế hơn 180 triệu đồng, đã thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 2.348 triệu đồng.

Nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của các kết luận thanh tra theo quy định pháp luật, Thanh tra thành phố và thanh tra các quận, huyện thường xuyên theo dõi đôn đốc, thực hiện các kiến nghị của kết luận thanh tra.

Trong kỳ báo cáo, toàn thành phố Hải Phòng đã tiến hành đôn đốc 28 kết luận thanh tra, giảm 62,6% so với cùng kỳ năm 2023, đã hoàn thành 5 kết luận, chưa hoàn thành 23 kết luận.

Về thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, toàn thành phố Hải Phòng triển khai 11 cuộc, tăng 175% so với cùng kỳ năm 2023, tại 15 đơn vị, trong đó: Thanh tra thành phố triển khai 2 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác thanh tra, tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch; UBND huyện Bạch Long Vỹ và các đơn vị trực thuộc thanh tra các quận, huyện và các sở, ngành triển khai 9 cuộc.

Có được các kết quả trên, toàn ngành Thanh tra thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành liên quan tập trung thúc đẩy tiến độ, hoàn thiện dự thảo, ban hành, công khai kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp; chú trọng đẩy mạnh đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị về thanh tra.

Qua công tác kiểm tra, đôn đốc cho thấy, nhiều đơn vị đã nghiêm túc thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra, chấn chỉnh các tồn tại đã nêu, nhất là việc thực hiện thu hồi về kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện dứt điểm các kết luận, kiến nghị thanh tra.

Phó Chánh Thanh tra thành phố Vũ Anh Thư cho biết thêm, quý II năm 2024, Thanh tra thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra 2024; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố; rà soát, điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết; tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp, nhất là các cuộc thanh tra đột xuất.

Tăng cường phối hợp để hạn chế và xử lý kịp thời chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; xử lý nghiêm và ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra hoạt động thanh tra.

Tăng cường công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Chính phủ về thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có biểu hiện cố tình trì hoãn, không thực hiện kết luận thanh tra và thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của thành phố.

Kim Thành