Qua thanh tra phát hiện sai phạm số tiền hơn 64,6 tỷ đồng

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, kết thúc năm 2023, toàn tỉnh đã thực hiện 84 cuộc thanh tra hành chính và tiếp tục thực hiện 12 cuộc từ kỳ trước chuyển sang; đã kết thúc, ban hành kết luận được 81 cuộc. Qua thanh tra phát hiện sai phạm số tiền hơn 64,6 tỷ đồng. Trong đó, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 53,7 tỷ đồng, xử lý khác gần 11 tỷ đồng; xử lý hành chính đối với 132 tập thể, 416 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 7 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự…

Trong số các cuộc thanh tra hành chính đã triển khai, riêng Thanh tra tỉnh đã thực hiện 7 cuộc, đã ban hành 6 kết luận. Qua thanh tra phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 47 tỷ đồng; kiểm điểm trách nhiệm 63 tập thể và 184 cá nhân; chuyển 3 vụ việc sai phạm sang cơ quan điều tra xử lý theo quy định…

Các cấp, các ngành đã triển khai 29 cuộc thanh tra trách nhiệm (nằm trong tổng số cuộc thanh tra hành chính) về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), phòng, chống tham nhũng (PCTN) đối với 40 đơn vị, đã kết thúc 27 cuộc. Qua thanh tra đã kiến nghị các đơn vị chấn chỉnh một số hạn chế như việc bố trí địa điểm tiếp dân chưa được thuận lợi, mở sổ tiếp công dân chưa đúng mẫu; có nơi không ban hành lịch tiếp công dân định kỳ; chưa công khai các khoản thu, chi tài chính ngân sách, kê khai tài sản không đúng mẫu…

Trong năm, Thanh tra toàn tỉnh cũng theo dõi thực hiện 81 kết luận thanh tra, đã thu hồi được hơn 51,5 tỷ đồng, đạt gần 96%...

Trong lĩnh vực thanh tra chuyên ngành, các sở, ngành đã triển khai mới 111 cuộc và kỳ trước chuyển sang 7 cuộc đối với hơn 1.300 tổ chức, cá nhân; đã kết thúc, ban hành kết luận được 110 cuộc; ban hành 410 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng (đã nộp hơn 2,9 tỷ đồng, đạt hơn 97%)…

leftcenterrightdel
Năm 2023, riêng Thanh tra tỉnh đã thực hiện 7 cuộc thanh tra hành chính. Qua thanh tra phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 47 tỷ đồng... Ảnh: C.T

Giải quyết đơn thuộc thẩm quyền đạt hơn 92%

UBND tỉnh Kiên Giang cũng cho biết, năm 2023, tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, số lượng đơn KNTC tăng gần 72% so với cùng kỳ, trong đó có một vài địa phương phát sinh nhiều đơn KN như Vĩnh Thuận, Phú Quốc, Rạch Giá, Giang Thành, Châu Thành.

Nội dung KN chủ yếu liên quan tới công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án nhằm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; việc xử phạt vi phạm hành chính về đất đai; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Về nội dung TC, chủ yếu TC hành vi của cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ; TC hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như nông nghiệp, giáo dục, đào tạo, tư pháp…

Số liệu thống kê cho thấy, toàn tỉnh tiếp thường xuyên được gần 2.800 người; 21 lượt đoàn đông người với hơn 260 lượt hộ dân. Chủ tịch UBND tỉnh tiếp định kỳ, đột xuất và đối thoại được 12 kỳ với 107 người…

Các cấp, các ngành đã tiếp nhận và xử lý hơn 3.700 đơn. Trong đó, đơn không đủ điều kiện xử lý là hơn 700 đơn… Số đơn KNTC thuộc thẩm quyền là 354 đơn và 444 đơn kiến nghị, phản ánh… Các cấp, các ngành đã giải quyết được 327 đơn KNTC đạt hơn 92%, tăng gần 4% so với năm 2022…

Thông qua giải quyết KN, đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 126 triệu đồng và 1 nền tái định cư; lập phương án bồi thường bổ sung quyền sử dụng đất, vật kiến trúc đối với 14 trường hợp; hỗ trợ khoản chênh lệch giữa tiền bồi thường quyền sử dụng đất và suất tái định cư tối thiểu đối với 3 trường hợp… Qua giải quyết TC, đã thu hồi cho ngân sách nhà nước số tiền gần 800 triệu đồng, xử lý hành chính đối với 22 cá nhân…

Theo UBND tỉnh, trong năm, thủ trưởng các cấp, các ngành trong tỉnh cơ bản đã quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về giải quyết KNTC; thực hiện khá tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết đơn thuộc thẩm quyền; công tác phối hợp trong tiếp công dân, giải quyết KNTC, nhất là trong giải quyết KN đông người được thực hiện cơ bản có hiệu quả, góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự, xã hội trên địa bàn tỉnh…

Chu Tuấn