Trong tháng 5/2023, toàn ngành Thanh tra Hà Tĩnh đã thực hiện 75 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện sai phạm tại 11 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền sai phạm 500 triệu đồng (trong đó, kiến nghị thu hồi 239 triệu đồng, xử lý khác 261 triệu đồng), kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm các cá nhân liên quan đến các sai phạm.

Toàn tỉnh đã tiếp 373 lượt người đến KNTC, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận, xử lý 302 đơn thư; đã giải quyết 10/16 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền.

Tiến hành thanh tra chấp hành chính sách, pháp luật trong lĩnh vực kinh tế - xã hội. Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện 5 đoàn thanh tra, trong đó 3 đoàn thanh tra chấp hành quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; đoàn thanh tra việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước tại Công ty TNHH Một thành viên Cao su Hà Tĩnh và Công ty TNHH Một thành viên Cao su Hương Khê Hà Tĩnh; đoàn thanh tra công tác quản lý và tổ chức các hoạt động tại Di tích Quốc gia Đền Chợ Củi.

Hoàn thiện báo cáo, dự thảo kết luận 7 đoàn thanh tra, trong đó có đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị thành viên thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; các đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng đối với nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị trực thuộc; các đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong triển khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống giám sát trật tự đô thị và an toàn giao thông tại thành phố Hà Tĩnh, hướng đến mô hình thành phố thông minh.

Ngoài ra, có 3 đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra; KNTC; tiếp công dân; PCTN và công tác quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND các huyện Lộc Hà, Thạch Hà và Sở Xây dựng Hà Tĩnh; đoàn kiểm tra công tác quản lý, cấp phép, xây dựng và quảng cáo cụm pano tuyên truyền kết hợp quảng cáo tại vòng xuyến ngã tư Quốc lộ 1A giao nhau giữa đường Phan Đình Phùng và đường Hàm Nghi, thành phố Hà Tĩnh.

Trong tháng, đã ban hành 6 kết luận thanh tra, gồm 2 kết luận thanh tra của đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra; KNTC; tiếp công dân; PCTN và công tác quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND huyện Kỳ Anh; 4 kết luận thanh tra tại 4 doanh nghiệp.

Trước đó, trong tháng 4/2023, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh ban hành 1 kết luận thanh tra tại Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, thực hiện kiến nghị thu hồi về ngân sách gần 567 triệu đồng.

Xuân Thống