Báo cáo Sơ kết 3 năm (2020 -2022) thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về ATTP giai đoạn 2020 - 2025" của Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh Nghệ An diễn ra chiều 30/11 cho thấy, toàn tỉnh đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động đồng bộ trong việc quản lý về ATTP và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Toàn tỉnh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 45.676 cơ sở, trong đó có 41.412 cơ sở đạt (90,7%), 4.264 cơ sở vi phạm (9,3%), xử phạt vi phạm hành chính 2.579 cơ sở với số tiền gần 7,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, công tác quản lý Nhà nước về ATTP ở tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, như: Một số ban chỉ đạo ATTP cấp huyện, cấp xã chưa thực sự quyết liệt trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát. Tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về ATTP còn phân tán, chưa tập trung đầu mối dẫn đến bất cập trong triển khai thực hiện chuyên môn.

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATTP còn gặp nhiều khó khăn. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính chưa thường xuyên và chưa thực sự đủ sức răn đe.

Phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra còn thiếu. Đặc biệt là việc kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng vi phạm pháp luật, đặc biệt trên mạng xã hội diễn biến phức tạp, khiến công tác nắm và kiểm tra, xử lý gặp khó khăn.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát công tác đảm bảo an ninh, ATTP và xử lý nghiêm minh các cơ sở có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh phong trào quần chúng phát hiện, tố giác hành vi vi phạm. Tiếp tục triển khai có hiệu quả và nhân rộng các mô hình có kiểm soát an toàn thực phẩm trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính trong quản lý ATTP; tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm chức năng trên môi trường mạng, đặc biệt là các trang tin điện tử, mạng xã hội.

Xuân Thống