Ngày 12/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Kiên trì tham mưu xử nghiêm các vụ tham nhũng, tiêu cực

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết, trong năm 2021, toàn ngành Nội chính Đảng đã đạt được 6 nhóm kết quả nổi bật.

Toàn ngành đã chủ động xây dựng, tham mưu, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, và tích cực nghiên cứu, tham mưu nhiều chủ trương, chính sách lớn về nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Cạnh đó, đã chủ động, kiên quyết, kiên trì, cụ thể hơn trong phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu chủ trương, định hướng xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc xảy ra trong lĩnh vực y tế, quản lý đất đai, tài sản công, thi hành án hình sự; các vụ án vụ việc tại Khánh Hòa, TP HCM, Đồng Nai, An Giang; chủ động đề xuất đưa một số vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo, xử lý.

Theo báo cáo trong năm 2021, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu, đề xuất đưa 475 vụ án, vụ việc vào diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy theo dõi.

Mới đây nhất là vụ kit xét nghiệm COVID -19 tại Công ty Việt Á được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Theo ông Phan Đình Trạc, qua vụ kit xét nghiệm Việt Á cũng cho thấy “sự sơ hở, yếu kém trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng”.

“Vụ việc cũng là sự cảnh báo “virus tham nhũng” còn rất nhiều, rất phức tạp, nhiều biến thể, nhờn thuốc, bất chấp, đòi hỏi chúng ta không được chủ quan, thỏa mãn mà phải chủ động tấn công, tăng sức đề kháng nếu không sẽ dễ bị tác động, lây nhiễm hoặc vi phạm”, Trưởng Ban Nội chính Trung ương lưu ý.

Có lúc, có nơi có biểu hiện chùng xuống, thụ động

Cũng trong năm 2021, công tác theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp ngày càng đi vào nề nếp và hiệu quả hơn.

Theo ông Phan Đình Trạc, toàn ngành đã tham mưu chỉ đạo thanh tra, chuyển nhiều vụ việc sai phạm sang cơ quan điều tra qua thanh tra diện rộng công tác quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế.

Đồng thời phối hợp tham mưu kiểm tra, xử lý nghiêm nhiều tổ chức Đảng, đảng viên sai phạm liên quan đến các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; giúp các thành viên Ban Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở 12 bộ, ngành, địa phương. 

“Nhiều ban nội chính có cách làm mới, hiệu quả, qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện, kiến nghị xử lý nhiều hạn chế, sai phạm”, ông Phan Đình Trạc khái quát.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng nêu rõ, hoạt động của ngành Nội chính Đảng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

“Tính nhạy bén, chủ động, quyết liệt, bản lĩnh của một số ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy chưa cao; có lúc, có nơi có biểu hiện chùng xuống, thụ động, thiếu tự tin trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao”, ông nói.

Ngoài ra, tính cụ thể, chiều sâu, chất lượng, khả năng phát hiện vấn đề mới để tham mưu, đề xuất của một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu. 

Từ đó, ông đề nghị cần thẳng thắn, nghiêm túc rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành Nội chính Đảng trong thời gian tới. 

Tham mưu xử nghiêm vụ Việt Á và các vụ trong lĩnh vực y tế

Đề cập một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu, chủ động, sâu sát, quyết liệt hơn nữa trong tham mưu chỉ đạo phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư không để “chững lại hay chùng xuống”, “không vì có dịch COVID -19 mà ngừng lại, không xử lý”. 

Trong đó tập trung tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về giám định, định giá để đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực đã khởi tố.

“Đặc biệt là tập trung tham mưu chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, thanh tra, điều tra xử lý nghiêm các sai phạm liên quan vụ án kit xét nghiệm của Công ty Việt Á và các vụ, việc liên quan đến lĩnh vực y tế đã được đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo”, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh.

Ông cũng lưu ý toàn ngành tham mưu chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, tạo bước đột phá trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực. Khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp của Ban Nội chính Trung ương và các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy năm 2022.

Đồng thời, tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực như: Lĩnh vực y tế, phòng chống dịch COVID -19, quản lý, sử dụng đất đai; việc mua bán, chuyển nhượng tài sản công; cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước; quản lý vốn, tài sản Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; các dự án mua sắm lớn từ ngân sách Nhà nước...

Nhiệm vụ nữa được ông Phan Đình Trạc đề nghị là nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách để thu hút, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng thực sự liêm chính, vững vàng, có dũng phí bảo vệ cái đúng; kiên quyết đấu tranh với cái sai, dám nghĩ, dám làm, dám tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Trong năm 2022, theo ông Phan Đình Trạc, ngành Nội chính Đảng cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của đảng về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. 

Nhất là, tập trung nghiên cứu, tham mưu xây dựng Đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; Đề án về nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng; Đề án nghiên cứu, đề xuất thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Đề án về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án... 

Hương Giang