Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, tiêu cực.

Ngay sau Hội nghị Trung ương 5, với tinh thần hết sức khẩn trương, nghiêm túc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thảo luận, thống nhất quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về PCTN, tiêu cực tỉnh.

Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 15 người, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban.

Các đồng chí Phó ban gồm: Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; Vũ Xuân Diện, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Vũ Quyết Tiến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Thành; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh làm việc theo Quy định 67 ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư.

Ban Chỉ đạo có con dấu riêng để phục vụ hoạt động. Kinh phí hoạt động của Ban do Văn phòng Tỉnh ủy bảo đảm theo quy định.

Trưởng Ban Chỉ đạo là người phân công nhiệm vụ đối với các thành viên; Ban Chỉ đạo quyết định ban hành quy chế làm việc, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: Trong những năm qua, Quảng Ninh luôn xác định công tác PCTN, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

leftcenterrightdel
 Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh ra mắt. Ảnh: TTTT

Đặc biệt, quan tâm xây dựng cơ chế đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bằng các biện pháp tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, pháp luật để đạt kết quả toàn diện, từng bước tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị của toàn tỉnh; được nhân dân quan tâm, đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Quảng Ninh nhận thức trước yêu cầu mới trong hoạt động PCTN, tiêu cực vẫn còn nhiều việc phải làm.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh sẽ tuyệt đối tuân thủ và chấp hành sự thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư.

Với trách nhiệm và quyết tâm rất cao, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh tin tưởng, Ban Chỉ đạo sẽ quyết liệt, nỗ lực hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đặc biệt, mỗi đồng chí trong Ban Chỉ đạo sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, lối sống; có bản lĩnh, có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh chính trực và bản thân phải liêm, phải sạch, biết gương mẫu giữ mình, trọng liêm sỉ, không chịu bất kỳ sức ép không trong sáng nào, bất kỳ sự cám dỗ, mua chuộc nào.

Cùng với đó, thực sự công tâm, khách quan, chí công vô tư; thường xuyên, hằng ngày nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, nêu gương toàn diện, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, thượng tôn pháp luật để thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chung.

Trọng Tài