Nội bộ Sở TNMT chưa phát hiện có dấu hiệu tham nhũng

Theo báo cáo của Sở TNMT Vĩnh Phúc, trong 9 tháng đầu năm 2022, Thanh tra sở đã tham mưu, giúp giám đốc sở trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai liên quan đến công tác PCTN. Đồng thời, tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc và triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về PCTN đối với các phòng, đơn vị.

Trên cơ sở đó, Sở TNMT đã ban hành 4 kế hoạch nhằm quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN. Đồng thời, cũng tiến hành 1 cuộc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về PCTN đối với Văn phòng Đăng ký đất đai. Qua kiểm tra, chưa phát hiện có dấu hiệu tham nhũng và xử lý theo quy định.

Qua công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, chưa phát hiện trường hợp có tham nhũng. Trong kỳ báo cáo, Sở TNMT chưa có trường hợp nào phải tiến hành xử lý trách nhiệm người đứng đầu liên quan đến công tác PCTN. Nhưng theo nhận định của sở, trong ngành TNMT nói chung vẫn tiềm ẩn những nguy cơ phát sinh tham nhũng. Tham nhũng diễn ra không chỉ ở các cấp, ngành, cơ quan quản lý Nhà nước, cán bộ, công chức Nhà nước mà còn diễn ra đối với những cá nhân, tổ chức ngoài Nhà nước như: Khai thác tài nguyên trái phép, trốn nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường... gây thất thoát, lãng phí tài sản cho Nhà nước.

Nguyên nhân được lý giải do công tác quản lý Nhà nước về TNMT trong sự vận hành của nền kinh tế thị trường vẫn còn nhiều bất cập; một bộ phận cán bộ, công chức các cấp chưa thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ trong khi thi hành công vụ, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tham nhũng.

Việc tự kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện sai phạm trong nội bộ cơ quan đã được Đảng ủy và lãnh đạo sở quan tâm thực hiện, nhưng vẫn còn những vướng mắc, tồn tại, hạn chế như kê khai tài sản, thu nhập thì việc xác định, định giá tài sản là cây cảnh, tranh ảnh, đá quý… chưa có tiêu chí đánh giá. Việc chuyển đổi một số vị trí công tác theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ còn gặp khó khăn. Việc xác định một số đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm theo Nghị định 130/2021 còn chưa rõ ràng, gây lúng túng trong quá trình thực hiện, trong đó có vị trí là các giám đốc, phó giám đốc các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai do giám đốc sở bổ nhiệm.

Tiến hành 11 đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Cũng trong 9 tháng đầu năm, Sở TNMT tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai 11 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 145 tổ chức. Qua thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất của Sở TNMT và hồ sơ vi phạm hành chính do Công an tỉnh chuyển đến, đã ban hành tổng số 12 quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền của Chánh Thanh tra Sở TNMT và theo thẩm quyền của trưởng đoàn thanh tra đối với 12 tổ chức vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, với tổng số tiền phạt 715.747.855 đồng, trong đó áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (không phạt tiền) đối với 3 tổ chức.

Ngoài ra, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền (chủ tịch UBND cấp huyện) ra quyết định xử phạt đối với 4 tổ chức vi phạm về lĩnh vực đất đai với tổng số tiền phạt 1.501.867.408 đồng, trong đó, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (không phạt tiền) đối với 1 tổ chức.

Liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết KNTC trong 9 tháng đầu năm 2022, Sở TNMT cho biết, số lượng công dân đến trực tiếp trụ sở của Sở TNMT để KNTC có chiều hướng tăng so với cùng kỳ năm 2021. Số lượt tiếp công dân tăng 107,3%; số đơn thư tiếp nhận tăng 107,9% so với cùng kỳ báo cáo năm 2021.

Trong 9 tháng, Thanh tra sở đã tiếp thường xuyên 71 lượt và lãnh đạo sở tiếp đột xuất 2 lượt công dân. Nội dung tiếp công dân, nội dung đơn thư chiếm trên 98% liên quan đến lĩnh vực đất đai, chủ yếu là kiến nghị giải quyết các vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, như cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai... Còn lại số ít liên quan đến phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản.

Theo Sở TNMT Vĩnh Phúc, các tháng còn lại của năm 2022, tình hình KNTC của công dân dự báo sẽ diễn biến phức tạp, đặc biệt là các vụ việc KNTC, tranh chấp về đất đai đã được các cấp, các ngành xem xét giải quyết đảm bảo quy định pháp luật nhưng công dân chưa đồng ý. Do vậy, các phòng chuyên môn cần tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp dân, nhận và xử lý đơn thư theo quy định. Thực hiện công tác kiểm tra, xác minh, giải quyết các vụ việc KNTC về lĩnh vực TNMT đảm bảo chất lượng và đúng thời gian theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra gắn với kiểm tra đột xuất đảm bảo khách quan, toàn diện, không chồng chéo. Phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh để kịp thời phát hiện và xử lý đối với những vi phạm trong lĩnh vực TNMT.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong nội bộ các cơ quan, đơn vị thuộc sở. Thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và kịp thời ngăn chặn xử lý hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết KNTC. Phát huy tốt vai trò kiểm tra, giám sát của ban thanh tra nhân dân, các đoàn thể đối với công tác PCTN, nhất là lĩnh vực thu chi tài chính, quản lý tài sản công, công tác tổ chức cán bộ.

Quang Đông