Chiều ngày 19/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị để kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.

Tỉnh ủy Gia Lai nhận định việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” AIC cung cấp; một số dự án/gói thầu có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng, có nguy cơ gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Do vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (Ban CSĐ UBND) tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011 và Ban CSĐ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tuy nhiên, do hết thời hiệu xử lý kỷ luật nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy không ban hành quyết định kỷ luật đối với Ban CSĐ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011.

Đối với vi phạm của Ban CSĐ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011, 2011 - 2016 có trách nhiệm của 18 đảng viên, gồm: 2 đảng viên là cán bộ diện Ban Bí thư quản lý (2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh) thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương và 16 đảng viên thuộc thẩm quyền xử lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đối với 2 đảng viên thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, xử lý theo quy định.

Đối với 16 đảng viên thuộc thẩm quyền xử lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Qua xem xét kết luận có 13 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xử lý kỷ luật (trong đó có 1 đảng viên đã bị khai trừ ra khỏi Đảng nên không xem xét thi hành kỷ luật), 3 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật.

Căn cứ hậu quả vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu quyết kỷ luật cảnh cáo đối ông Phùng Ngọc Mỹ, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Mai Xuân Hải, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 10 đảng viên. Tuy nhiên, do hết thời hiệu xử lý kỷ luật nên không ban hành quyết định kỷ luật đối với 10 đảng viên nêu trên.

Trước đó, vào tháng 7/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã thành lập đoàn kiểm tra đối với Ban CSĐ UBND tỉnh hai nhiệm kỳ 2004-2011 và 2011-2016 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty AIC thực hiện.

Tại Gia Lai, AIC trúng gói thầu mua sắm thiết bị quan trắc và phân tích môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường mời thầu, giá trúng thầu 26,7 tỉ đồng.

Không chỉ vậy, công ty này cũng trúng thầu cung cấp thiết bị nhà máy xử lý rác tại thị xã An Khê (Gia Lai). Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 117 tỉ đồng, trong đó AIC được chọn cung cấp gói trang thiết bị kỹ thuật, máy móc trị giá hơn 86 tỉ đồng.

Ngoài ra, giai đoạn 2013-2014, AIC cung cấp trang thiết bị với tổng số tiền hơn 100 tỉ đồng cho ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai. Rất nhiều sở, ngành khác cũng mua sắm trang thiết bị từ AIC.

 

Vũ Linh - Nam Phong