Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Tự Lập (địa chỉ tại thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao) bị phạt 800 triệu đồng do đã thực hiện hành vi khai thác vượt công suất được phép khai thác hằng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản từ 100% trở lên tại mỏ đá Hang Nắng, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập.

Cụ thể, năm 2021 sản lượng thực tế khai thác 624.716m3 vượt công suất khai thác 150% so với công suất được phép khai thác 250.000m3/năm. Hành vi vi phạm trên đã vi phạm tại tại Điểm c, Khoản 5, Điều 41, Nghị định 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác đá Mỹ Lung (thôn Xuân Thắng, xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập) đã khai thác vượt công suất được phép khai thác hằng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản từ 100% trở lên tại mỏ đá Nhà Xe, xã Mỹ Lung, xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập. Cụ thể: Trong năm 2022, sản lượng khai thác (đá sau chế biến) 215.796m3, vượt công suất 164,9% so với công suất được phép khai thác 49.000m3/năm.

Với hành vi trên, doanh nghiệp này đã vi phạm quy định tại Điểm c, Khoản 5, Điều 41, Nghị định 36/2020/NĐCP ngày 24/3/2020 của Chính phủ. Tổng số tiền phạt do vi phạm hành chính mà đơn vị này phải nộp là 800 triệu đồng.

Công ty Cổ phần ATA Phú Thọ (địa chỉ tại xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy) và Công ty Cổ phần Khoáng sản Tân Ngọc Minh (địa chỉ tại khu 7, xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn) mỗi đơn vị 170 triệu đồng.

Trong đó, Công ty Cổ phần ATA Phú Thọ đã quá 6 tháng không lập hoặc cập nhật bản đồ hiện trạng mỏ; không lập bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản đối với Mỏ Kaolin 324, 325 thuộc xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy. Hành vi trên vi phạm quy định tại Điểm d, Khoản 5, Điều 40 Nghị định 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/200 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Còn Công ty Cổ phần Khoáng sản Tân Ngọc Minh đã khai thác khoáng sản không có thiết kế mỏ theo quy định đối với công trình khai thác đá đôlômít làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Gò Đầm, khu 2, xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn; không thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản còn lại trong khu vực được phép khai thác tại mỏ đá Gò Đầm, khu 2, xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn và gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các doanh nghiệp trên nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt; đồng thời, nộp đủ số tiền phạt vào ngân sách Nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được giao quyết định xử phạt.

Nam Dũng